jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Ventor – potencjał ludzkich możliwości

logo ventorSkandynawia, a w szczególności Norwegia, od lat jawi się jako miejsce, gdzie poziom życia pod każdym niemal względem oceniany jest jako najwyższy na świecie. Dużym wyzwaniem jest zatem funkcjonowanie na tamtejszym rynku, gdyż konkurencja, siłą rzeczy, należy do najbardziej wymagających. Tym bardziej godny podziwu wydaje się sukces firmy Ventor Sp. z o.o. z Dębicy, z powodzeniem działającej w sektorze budownictwa przemysłowego oraz branży wentylacyjnej i izolacyjnej.

Osiągnięcie tak ambitnych celów nie byłoby możliwe bez wprowadzenia wyjątkowych norm w zakresie inwestowania w kadrę pracowniczą. W tym roku zostało to docenione poprzez przyznanie przedsiębiorstwu tytułu Odpowiedzialny Pracodawca – Lider HR 2012.

Firma Ventor została założona w 1992 roku z inicjatywy obecnego prezesa zarządu – Janusza Urbanika – pod wpływem doświadczenia zdobytego podczas pierwszych kontaktów z partnerami norweskimi. Inspiracją do rozpoczęcia działalności był olbrzymi popyt na wykwalifikowanych pracowników oraz coraz wyższą jakość świadczonych usług. Pierwsze lata działalności były podporządkowane branży wentylacyjnej. Produkcja elementów instalacji armatury wentylacyjnej prowadzona była na coraz większą skalę, a kontrahentów wraz z intratnymi projektami przybywało w szybkim tempie. Ze względu na oczekiwania rynku oferta została rozszerzona o proces projektowania i kompleksowej instalacji. Spółka od samego początku kładła duży nacisk na wysoką jakość i kulturę organizacyjną, a w szczególności bezpieczeństwo i higienę pracy – jednemu z najważniejszych elementów na rynku skandynawskim. Konsekwencja w budowaniu świadomości wśród pracowników wszystkich szczebli owocowała większą liczbą audytów zewnętrznych zakończonych pozytywnym wynikiem, znacznie przewyższając wyniki osiągane przez konkurencję. Pozwoliło to na rozwój kolejnych gałęzi działalności, a ich ewolucja obrała kierunek zgodny z potrzebami kontrahentów. Na skutek kilku znaczących przedsięwzięć, m.in. Snohvit w Hammerfest, Gjoa, H6E oraz Skarv FPSO w Stord i obecnie obsługiwanych w Egersund: Eldfisk, Ekofisk, Asgard Subsea, Gudrun, Kristin, przedsiębiorstwo rozbudowało swoje poszczególne dyscypliny – izolacja zimno i ciepłochronna, zabezpieczenia antykorozyjne, montaż rusztowań, spawalnictwo i inne. Wszystkie szczeble organizacyjne i całe spectrum usług w przemyśle paliwowo-energetycznym mają wspólny mianownik w postaci BHP i dużej transparentności wszystkich procesów. Pomimo licznych osiągnięć i wyróżnień firma nadal dąży do dalszych udoskonaleń i dynamicznie reaguje na wciąż zmieniający się rynek. Ostatnie 4 lata upłynęły pod znakiem poważnego ograniczenia prac prowadzonych przez kontrahentów Ventora. Jednakże, w myśl zasady: „co nas nie zabije, to nas wzmocni", firma z każdej sytuacji stara się wyciągnąć wnioski i obecnie stoi na stanowisku, że jest coraz lepiej przygotowana do kolejnych wyzwań.

Wysoka jakość rekrutacji

VENTOR - prezesPrzyglądając się aktywności spółki na rynku oraz analizując podwaliny organizacji jej sprawnego funkcjonowania, na pierwszy plan wybija się ogromna dbałość o wszelkie aspekty dotyczące szeroko rozumianego HR. Struktura organizacyjna firmy przystosowana została w pełni do potrzeb rynkowych, a jej szczeble – całkowicie do potrzeb strategicznych partnerów. Dobra komunikacja oraz szybka reakcja ze strony osób koordynujących projekty zapewnia prawidłowe działanie całego przedsiębiorstwa. Zatrudnienie na dzień dzisiejszy przekracza 700 osób, jednakże, zgodnie z planami, w przyszłym roku może nastąpić jego znaczne zwiększenie. Spółka zrealizuje te założenia poprzez rekrutację, która stanowi w firmie interdyscyplinarny proces, łączący w sobie znajomość specyfiki biznesu oraz wiedzy z zakresu HR. Dobra znajomość struktury organizacyjnej, zależności zachodzących pomiędzy poszczególnymi działami oraz jasne, czytelne zdefiniowanie wymagań odnośnie kompetencji i umiejętności pracowników przez kontrahentów firmy to pierwszy krok do nakreślenia profilu idealnego kandydata. Każde stanowisko, w zależności od specyfiki, może się różnić i determinować inne działania. Trudno nie zgodzić się z założeniami spółki, iż tylko takie procesy dostarczają biznesowi najlepszych ludzi, którzy wnoszą wartość dzięki swojemu potencjałowi intelektualnemu, umiejętnościom oraz doświadczeniu.

Dbałość o kapitał ludzki

Ventor zasługuje na uznanie także w zakresie budowania relacji z osobami już zatrudnionymi, czyli najcenniejszym kapitałem firmy. Z tego względu regularnie przeprowadzane są szkolenia, poprzez które zapewnia się pracownikom stały rozwój ich umiejętności. Poza klasycznymi, istnieją alternatywne formy rozwoju kompetencji poszczególnych grup zawodowych – na przykład modułowy program doskonalenia kompetencji kadry menedżerskiej niższego szczebla zarządzania. Projekt obejmuje ok. 70 pracowników spółki. Aby wdrożony system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy nie był przysłowiowym „papierowym tygrysem", zaktywizowano w działaniu kierowników liniowych, którzy powinni być ambasadorami BHP. W zeszłym roku zorganizowano szkolenie z zakresu doskonalenia kultury bezpieczeństwa. Jego uczestnicy (20 osób) są lepszymi przywódcami wewnątrz firmy w dążeniu do realizacji ciągłej poprawy w obszarach BHP, jakości i realizacji usług. Spółka wspiera również indywidualne inicjatywy pracowników dotyczące podnoszenia kwalifikacji. Za przykład może posłużyć partycypacja w kosztach czesnego w związku z podjęciem przez pracowników studiów wyższych czy podyplomowych oraz organizacja nauki języków obcych (angielski i norweski) przez nauczycieli zatrudnionych przez firmę. Najlepszą ilustracją powyższych założeń w domenie HR są słowa dyrektora ds. rozwoju i inwestycji Rafała Urbanika - Naszym głównym celem jest bycie o „krok przed konkurencją", bo tylko w ten sposób możemy zapewnić dostęp do najciekawszych projektów. Koncentrujemy się na Skandynawii, jednak należy zwrócić uwagę, iż właśnie w tej części Europy są wyznaczane najwyższe standardy pracy. Zapewniamy gotowość stałych inwestycji w potencjał ludzki poprzez liczne szkolenia. Nasza transparentność i czytelność obowiązujących warunków pracy pozwoli wszystkim pracownikom, którzy poważnie traktują powierzane im zadania na bezpieczne wiązanie się z naszą firmą. Struktura organizacyjna firmy jest wciąż budowana, co pozwala wielu zdolnym i ambitnym pracownikom na szybki rozwój kariery.

Nie tylko biznes

Odzwierciedleniem szczególnej dbałości o budowanie relacji spółki z klientem zewnętrznym, ale także wewnętrznym – pracownikami – jest stworzenie i realizacja postanowień „Kodeksu postępowania etycznego firmy Ventor Sp. z o.o.". Uzupełnienie realizacji założeń CSR stanowi wspieranie społeczności lokalnej, ze szczególnym uwzględnieniem sponsoringu klubów sportowych dla dzieci i młodzieży. Prezes spółki stał się również inicjatorem cyklu turniejów zapaśniczych im. Kazimierza Lipienia, które corocznie organizowane są w Dębicy. Na pomoc mogą liczyć także placówki oświatowe w Dębicy (m.in. ZSZ nr 1) i jej sąsiedztwie.
Najważniejszym celem działań społecznych było i jest dla spółki wychowywanie i wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży. Osiągane to jest m. in. poprzez wspieranie inicjatyw sportowych, promujących aktywny wypoczynek i krzewienie zasad fair play, kulturalnego dopingowania czy gry zespołowej. Dzięki wspieraniu tych działań (pokazanie dzieciom i młodzieży jak można w sposób aktywny i zdrowy spędzać wolny czas) firmie zależy przede wszystkim na walce z patologiami społecznymi oraz uzależnieniami, jakimi są alkohol, papierosy, narkotyki i inne używki. Ich skutkiem mają być również elementy współpracy w grupie, budowanie wspólnych koalicji, integracja i wspieranie się w trudnych sytuacjach. Tradycją stało się także coroczne wsparcie dla WOŚP.

Klaudiusz Łopatecki

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.