jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Społem Olkusz - Pamiętając o tradycji – patrzymy w przyszłość

spolemolkusz logo

"Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu jest najstarszą firmą handlowo-produkcyjną, działającą już od 126 lat na terenie powiatu olkuskiego. Hołdując długoletniej tradycji, dba jednocześnie o bieżące dostosowanie swoich placówek oraz oferty handlowej do stale zmieniających się potrzeb rynkowych, ugruntowując tym samym korzystny wizerunek wśród swoich klientów.

Z naciskiem na remodeling
„Społem" PSS w Olkuszu stawia na podnoszenie atrakcyjności posiadanych przez siebie sklepów. W tym celu w ciągu ostatnich trzech lat wykonanych zostało wiele prac z zakresu remodelingu, czyli kompleksowej modernizacji istniejących obiektów.
– Zmieniamy oblicze placówek po to, aby klienci chętniej wstępowali do nas na zakupy, kierując się przy tym zasadą wyrażoną w słowach: „Sklepy Społem dla Ciebie i blisko Ciebie!" – argumentują Grażyna Kulig Prezes Zarządu „Społem" Powszechnej Spółdzielni Spożywców w Olkuszu oraz Barbara Piątek Członek Zarządu. – W 2012 roku poddaliśmy remodelingowi samoobsługowy sklep spożywczo-przemysłowy, w kolejnym zaś sklep rybny w Olkuszu. Do spolemolkusz 01tego ostatniego zakupiliśmy m.in. nowe urządzenia chłodnicze do ekspozycji świeżych ryb w lodzie oraz wytwarzania suchego lodu. Na przełomie 2013 i 2014 roku termomodernizacji i kompleksowemu odnowieniu wnętrza został poddany nasz sklep spożywczo-przemysłowy w Bukownie. Ogółem w dwóch poprzednich latach zainwestowaliśmy ponad 1,5 mln zł w modernizacje pawilonów handlowych oraz zakup maszyn i urządzeń.
W grudniu ubiegłego roku zakończył się generalny remont najbardziej znanego sklepu, którym są „Delikatesy". Obiekt o powierzchni 250 m² zyskał nowe oblicze, a także wyposażenie, w tym m.in. nowoczesne meble ekspozycyjne, regały i lady chłodnicze. Nowością jest wprowadzenie w jego centralnej części samoobsługowej formy sprzedaży. W 2014 roku został również otwarty duży sklep przemysłowy „Tęcza" w nowej lokalizacji o powierzchni 240 m² oraz sklep branży drobiarsko-warzywniczej, który jest ósmym sklepem Spółdzielni. Oprócz sklepów Spółdzielnia w Olkuszu posiada dwa zakłady produkcyjne: piekarnię i bagieciarnię, które zaopatrują w smakowite pieczywo sklepy społemowskie i kilkanaście sklepów prywatnych.

Dobre, bo... społemowskie!
Tak z całą pewnością, odnośnie produktów oferowanych przez olkuską PSS, można sparafrazować znany slogan dotyczący polskich wyrobów. Nie ma w tym słowa przesady, bowiem Spółdzielnia stawia przede wszystkim na dobrą jakość artykułów spożywczych, upatrując w tym główny atut w walce z konkurencją w postaci super- i hipermarketów. W tym celu został m.in. wprowadzony System Zarządzania Jakością HACCP. Szczególnym uznaniem ze strony klientów cieszy się sernik, który w 2013 roku zdobył tytuł Najlepszego Produktu Lata Orłów Agrobiznesu. Ten sam produkt otrzymał rok później maksymalną liczbę punktów w ogólnopolskim konkursie „Doceń polskie", zyskując miano „Top Produktu". Tytuł ten otrzymał również chleb zwykły oraz ptysie z bitą śmietaną. Kilka lat wcześniej, bo w 2006 roku inny produkt – chleb dyniowy, został uhonorowany certyfikatem „Przysmak Lokalny Powiatu Olkuskiego". Uzyskane wyróżnienia są wynikiem mądrego podejścia do tradycji. Dobry przykład może tu stanowić wspomniany już wcześniej chleb, który jest wypiekany według starych, regionalnych receptur – oczywiście z obowiązkowym dodatkiem kwasu chlebowego uzyskiwanego tzw. metodą wielofazową.

Przyjazna Spółdzielnia – stabilny pracodawca
Swoistym „oczkiem w głowie" olkuskiej PSS jest jej kadra pracownicza, licząca obecnie 127 osób. Nic więc dziwnego, iż zarząd dba o bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu – w samym tylko 2014 roku na rożnego rodzaju kursy i szkolenia wydatkowano około 14 tys. złotych. Wszyscy zatrudnieni mogą również liczyć, poza stabilnymi warunkami pracy, na rozbudowany system motywacyjny, w tym m.in. dodatki stażowe i nagrody jubileuszowe. Dla pracowników organizowane są spotkania integracyjne, wycieczki, wyjazdy do kina i teatru. Korzystają oni również z funduszu socjalnego, który jest rozdzielany zgodnie z preliminarzem wydatków zatwierdzonym przez organizacje związkowe. Spółdzielnia realizuje ponadto praktyki dla uczniów szkół ponadpodstawowych kształcących się w zawodach sprzedawca i piekarz. Wszyscy młodociani są zatrudnieni w ramach umów o pracę. Dzięki współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w Olkuszu PSS „Społem" stwarza dogodne warunki zatrudnienia dla osób bezrobotnych w różnym wieku. Na pracę mogą liczyć również osoby niepełnosprawne – w tym przypadku Spółdzielnia korzysta z dofinansowania ich etatów w ramach środków pozyskanych z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Obecnie Spółdzielnia zatrudspolemolkusz 02nia 38 osób z lekkim lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności.

W trosce o lokalną społeczność
Olkuscy spółdzielcy znani są w mieście i w regionie ze wspierania wielu przedsięwzięć społecznych i kulturalnych. W szczególności na finansową a głównie rzeczową pomoc w postaci pysznych wypieków ze spółdzielczych zakładów mogą liczyć placówki opiekuńczo-wychowawcze, szkoły, przedszkola, a także osoby starsze. Spółdzielnia aktywnie angażuje się również w akcje charytatywne, wśród których warto wymienić przede wszystkim zbiórkę żywności we współpracy ze Stowarzyszeniem Res Sacra Miser oraz Bankiem Żywności w Krakowie, pomoc żywnościową w ramach Caritas czy indywidualne wsparcie dla najbiedniejszych rodzin we współpracy ze Stowarzyszeniem „Wszyscy dla wszystkich".
– Za działalność dobroczynną zostaliśmy uhonorowani nagrodą Cordis Nobilis - Szlachetne Serca w kategorii Filantrop, przyznawaną przez Burmistrza Miasta i Gminy Olkusz – mówi z satysfakcją Prezes G. Kulig. – Wyróżnienie to odebraliśmy na uroczystej gali zorganizowanej w marcu ubiegłego roku.
Kolejnym polem aktywności „Społem" PSS jest sponsoring festynów miejskich i imprez sportowych. Najważniejsze to Zlot Turystyczny Rabsztyn, Turniej Rycerski w Rabsztynie oraz Rajd Pustynny na Pustyni Błędowskiej. Na bieżące wsparcie mogą również liczyć organizatorzy festynów osiedlowych, m.in. odbywającego się corocznie „Pożegnania lata", a także imprez realizowanych w Placówce Opiekuńczo-Wychowaczej w Olkuszu.

Z kart historii ...
Początki ruchu spółdzielczego w Olkuszu sięgają 1889 roku, kiedy w sąsiednim Bolesławiu utworzono Stowarzyszenie Spożywców. Na jego fundusz złożyły się udziały robotników i urzędników kopalni galmanu Ulisses i Bolesław. W 1915 roku Stowarzyszenie przekształciło się w Towarzystwo Spółdzielcze „Społem". Pod koniec I wojny światowej z inicjatywy robotników fabryki Naczyń Emaliowanych „Westen", powstał na jej terenie „Konsum", zajmujący się rozprowadzaniem artykułów żywnościowych. Kolejną organizacją była Spółdzielnia „Robotnik" a następnie „Rolnik". Moment przełomowy nastąpił w 1936 rokspolemolkusz 04u, kiedy to aktywni spółdzielcy z Komisji Porozumiewawczej działającej na terenie Olkusza oraz członkowie Związków Zawodowych, postanowili utworzyć powszechną spółdzielnię, nadając jej nazwę Spółdzielnia Spożywców. Po wybuchu II wojny światowej działalność Spółdzielni pomogła mieszkańcom przetrwać pierwszy okres okupacji, została jednak już wkrótce rozwiązana przez władze niemieckie. 20 stycznia 1945 roku jej działalność zastała reaktywowana. Rok później został zakupiony grunt, na którym rozpoczęto budowę własnego domu spółdzielczego. Została ona ukończona w 1951 roku i do dziś w tym budynku mieści się zarówno siedziba zarządu i biura, a także sklepy i piekarnia. Od 1983 roku spółdzielnia nosi obecną nazwę: „Społem" Powszechna Spółdzielnia Spożywców w Olkuszu.


Bogdan Leszczorz

My wszyscy, Zarząd, Rada Nadzorcza i pracownicy „Społem" PSS w Olkuszu szanując pamięć o przeszłości i hołdując tradycji mamy jednocześnie nadzieję, iż swoim dzisiejszym zaangażowaniem w rozwój Spółdzielni przyczynimy się do tego, iż będzie ona działać jeszcze przez długie lata i przynosić korzyść jej pracownikom, członkom oraz lokalnej społeczności.


Grażyna Kulig Prezes Zarządu

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.