jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

SM Orłowiec - Innowacyjność w parze z jakością

smorlowiec logo

Tak w największym skrócie można podsumować działania podejmowane przez SM „Orłowiec" w Rydułtowach. Jako jedna z nielicznych Spółdzielni w kraju, już od ponad dwudziestu lat wdraża nowoczesne rozwiązania zmierzające do ciągłego podnoszenia standardu posiadanych zasobów, przy jednoczesnym sukcesywnym obniżaniu ponoszonych kosztów ich codziennej eksploatacji.

 

Z budynkami od... Spółki
Spółdzielnia Mieszkaniowa „Orłowiec" rozpoczęła swoją działalność 1. marca 1995 roku, administrując początkowo mieszkaniami należącymi do KWK „Rydułtowy" i KWK „Anna" z Pszowa, wchodzących w skład Rybnickiej Spółki Węglowej S.A. Cztery miesiące później rozpoczęła stopniowe wykupywanie budynków od RSW wraz z obiektami towarzyszącymi. Obecnie w skład Spółdzielni wchodzi 160 budynków z 3 878 lokalami mieszkalnymi, 52 o charakterze handlowo-usługowym i administracyjno-gospodarczym oraz 5 przeznaczonych do działalności społeczno-kulturalnej, o łącznej powierzchni użytkowej wynoszącej blisko 200 tys. m². Zasoby SM „Orłowiec" są zlokalizowane nie tylko na terenie Rydułtów, ale także sąsiednich gmin Pszów, Racibórz, Rybnik, Gaszowice i Gorzyce.


Nowoczesność nagrodzona
Począwszy od 1996 roku Spółdzielnia modernizuje swoje zasoby pod kątem ich unowocześniania i poprawy jakości. W pierwszej kolejności zostały docieplone budynki wykonane z tzw. wielkiej płyty, zaś wewnętrzna instalacja centralnego ogrzewania została wyposażona w termostaty i urządzenia smorlowiec 01pomiarowe. W latach 2007-2008 dokonano kompleksowej termomodernizacji części zasobów w Rydułtowach. Dzięki podłączeniu ich do sieci ciepłowniczej, zlikwidowano piece węglowe, ograniczając tym samym szkodliwy wpływ tzw. niskiej emisji. – Stosujemy w praktyce wiele innowacyjnych rozwiązań, pozwalających na obniżenie kosztów eksploatacyjnych w naszych zasobach – podkreśla Mariusz Ganita Prezes Zarządu SM „Orłowiec" w Rydułtowach. – Dobrym przykładem jest wdrożenie w latach 2012-2013 alternatywnych form pozyskiwania energii, m.in. za pośrednictwem kolektorów słonecznych i pomp ciepła, z udziałem środków z bezzwrotnej dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach. Dzięki temu udało się ograniczyć zużycie ciepła na potrzeby centralnego ogrzewania i ciepłej wody we wszystkich budynkach, z blisko 173,5 tys. GJ w 2010 roku do nieco ponad 109 tys. GJ w roku ubiegłym. Nic zatem dziwnego, iż podejmowane działania spotkały się z uznaniem i pozytywną oceną Polskiej Izby Ekologii. Spółdzielnia może poszczycić się również szeregiem prestiżowych nagród, w tym m.in. Ministra Infrastruktury w ogólnopolskim konkursie „Modernizacja roku 2003", czy „Czarnym diamentem" przyznanym rok później przez Izbę Przemysłowo-Handlową Rybnickiego Okręgu Węglowego. W 2015 roku przyznane zostały Orły Polskiego Budownictwa. Spółdzielnia została również doceniona przez Krajową Radę Spółdzielczą otrzymując odznakę „za zasługi dla Spółdzielczości", szczyci się też mianem Dobrej Spółdzielni.


Otwarci na potrzeby mieszkańców
SM „Orłowiec" nie ogranicza się wyłącznie do aktywności statutowej, prowadząc również działania o charakterze rekreacyjno-sportowym w ramach klubu „Bielik". Na wszystkich mieszkańców czekają m.in. festyny okolicznościowe oraz spotkania „przy grillu". Spółdzielnia współpracuje również z władzami samorządowymi na rzecz społeczności osiedlowych, dotując organizacje pozarządowe i szkoły. Na szczególne wsparcie może liczyć Świetlica Środowiskowa w Pszowie, której wychowankowie korzystają z dofinansowania letniego wypoczynku ze środków spółdzielczych oraz świetlica środowiskowa „Bielik" w Rydułtowach. Ogółem na działalność społeczno-wychowawczą w samym tylko 2014 roku zostało wydatkowanych ponad 44 tys. zł.


Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.