jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Kropla drąży skałę – Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A.

PWiK czestochowa LOGO

Powiat częstochowski słynie z wody o wyjątkowo dobrej jakości i wspaniałych walorach smakowych. Spółka w sposób ciągły dostarcza wodę dla 350 tys. mieszkańców Częstochowy i dziewięciu okolicznych gmin. Zapewnia też bezproblemowy odbiór ścieków. Dzięki sukcesywnej rozbudowie i modernizacji sieci podnosi standard i jakość świadczonych usług. Przedsiębiorstwo eksploatuje 62 studnie głębinowe i 21 ujęć wody. Woda płynie do Odbiorców za pomocą 2 397 km sieci magistral i rurociągów rozdzielczych, natomiast procesy oczyszczania ścieków realizowane są za pomocą 1230 km sieci kanalizacyjnej i 164 przepompowni ścieków a oczyszczane w ośmiu wysokoefektywnych oczyszczalniach.

 

Rozmowa z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego SA w Częstochowie Andrzejem Babczyńskim

Panie prezesie gratuluję raz jeszcze faktu, że Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. zostało sklasyfikowane na I miejscu w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji za rok 2016. To tylko dowód na to, iż rzetelna i solidna praca przynosi efekty i ...kropla drąży skałę.

Dziękuję, Wodociągi Częstochowskie od kilku lat biorą udział w tym rankingu. Byliśmy dwa razy na trzecim miejscu, w zeszłym roku na drugim i wreszcie w 2016 npwik czestochowa 01a pierwszym. Bardzo cieszy mnie ten sukces tym bardziej, że konkurencja jest ogromna. Polskie firmy z branży wodno- kanalizacyjnej rozwijają się dynamicznie. Wdrażane są wspaniałe technologie, najnowsze osiągnięcia nauki wykorzystywane są właśnie w naszej branży, przedsiębiorstwa dzięki funduszom unijnym mogą realizować śmiałe inwestycje, które będą służyły pokoleniom.

Pierwsza lokata, jak i wcześniejsze wysokie miejsca świadczą o bardzo dobrym zarządzaniu firmą, jak utrzymać taki poziom w zmiennych warunkach rynkowych?

Ważne jest przyjęcie dobrego modelu biznesowego, trzeba wyznaczyć jasne cele, sposób i czas ich realizacji. Ważne jest globalne długofalowe planowanie ale i stałe monitorowanie wszystkich procesów. Wdrożyliśmy i certyfikowaliśmy normy zarządzania, normy dotyczące środowiska i pracy laboratorium. Byliśmy pierwszą w Polsce firmą z branży wodno-kanalizacyjnej zarejestrowaną w europejskim systemie EMAS. Te systemy określają ramy działań i nadzoru wszystkich procesów a to zdecydowanie porządkuje pracę.


Duży wpływ na miasto macie jako jeden z większych pracodawców. Jednak nie tylko w taki sposób staracie się utożsamiać z lokalną społecznością. Proszę opisać działania Przedsiębiorstwa z obszaru CSRpwik czestochowa 02.

Społeczna odpowiedzialność przedsiębiorstw- te słowa zobowiązują dlatego aktywnie uczestniczymy w życiu miasta i regionu. Współpracą z samorządami lokalnymi, ośrodkami naukowymi, młodzieżą szkolną i studencką potwierdzamy szeroko rozumiany solidaryzm ekologiczny oraz wspólną odpowiedzialność za zachowanie bogactwa naturalnego jakim jest czysta zdrowa woda. Promujemy racjonalne i odpowiedzialne korzystanie z wody w życiu codziennym. Prowadzimy wielokierunkowe działania, organizujemy dni otwartych drzwi, konkursy plastyczne, przygotowujemy prezentacje, wydajemy różnego rodzaju materiały informacyjne w tym książki i filmy. Od lat współorganizujemy konferencje naukowo-techniczne z zakresu hydrogeologii. Działania promocyjne intensyfikujemy z okazji aktualnie obchodzonego Światowego Dnia Wody. W tym dniu zawsze zapraszamy do zwiedzania najstarszego, bo funkcjonującego od 1928 roku, ujęcia wody w Wierzchowisku. Eksploatujemy tam także stację uzdatniania wody metodą biologicznej denitryfikacji, która z kolei jest najnowocześniejszą naszą instalacją. W ramach szeroko przez nas prowadzonej edukacji ekologicznej prowadzimy kampanię „piję wodę z kranu", jest to akcja prowadzona przez większość firm wodociągowych pod różnymi hasłami, ale z podobnym przesłaniem. Zachwalamy naszą wspaniałą czystą i bezpieczną wodę z ujęć głębinowych. Nasze działania chyba są zauważane i doceniane bo Przedsiębiorstwo jest laureatem konkursu Firma Dobrze Widziana, którego organizatorem jest Business Centre Club. Celem konkursu było wyłonienie w każdym województwie firm, które wyróżniają się w opinii otoczenia aktywnością w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu. A więpwik czestochowa 03c angażowania się w działania o charakterze niekomercyjnym mające na uwadze cele społeczne. Otrzymaliśmy jedenasta już Gazelę Biznesu i Medal Europejski a we wszystkich tych konkursach CSR stanowi istotny aspekt.


Ekologia to jeden z priorytetów Spółki.

Całość naszej działalności prowadzimy w sposób przyjazny środowisku starając się racjonalnie korzystać z zasobów naturalnych i stale poprawiając jakość środowiska by zachować naturalne zasoby słodkiej wody dla przyszłych pokoleń.

Jednak rozwiązania proekologiczne nie zawsze są najtańsze...

Jesteśmy ekologami ale i ekonomistami. Aktualna sytuacja gospodarcza wymaga wprowadzania szeregu narzędzi ograniczania kosztów, by zminimalizować konieczność podwyższania opłat za dostawę wody i odprowadzanie ścieków. Zaczynamy dosłownie od oszczędzania przysłowiowej kartki papieru, optymalizację zakupów, racjonalizację zatrudnienia, do rzeczy tak oczywistych jak oszczędność energii elektrycznej.
Od kilku lat monitorujemy aspekty ekonomiczne i technologiczne mające wpływ na końcowy koszt zużycia energii elektrycznej. Osiągnięte w wyniku poczynionych nakładów inwestycyjnych zmniejszenie zużycia energii elektrycznej przynosi coroczne stałe zyski.
Istotne znaczenie dla zmniejszania kosztów funkcjonowania Przedsiębiorstwa jest też optymalizacja procesów technologicznych uzdatniania wody. Bardzo istotnym wskaźnikiem jest osiągnięty poziom strat wody w sieci. Aktualnie został obniżony do poziomu 12 % przy średniej krajowej na poziomie 15.% Zgodnie z proekologicznymi założeniami przedsiębiorstwa, a także łatwiejszą dostępnością do nowych technologii, Zarząd podjął decyzję o budowie pwik czesto firmalogofarmy fotowoltaicznej, służącej do produkcji energii elektrycznej z promieni słonecznych. Planowana inwestycja będzie zlokalizowana na terenie zbiorników wody. System monitoringu sieci wodno- kanalizacyjnych już jest zasilany z ogniw fotowoltaicznych. Tak więc myślimy nie tylko o tym, by dostarczać wodę doskonałej jakości, ale też, by dostarczać ją jak najtaniej.

Czy słynna częstochowska woda z kranu faktycznie ma takie parametry jak butelkowana?

Częstochowskie Wodociągi są w tej korzystnej sytuacji, że ujmują wodę tylko ze studni głębinowych. Czerpiemy ją z jurajskich zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 326, którego woda pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym znajduje się w klasie najwyższej czystości. Jest średniozmineralizowana, niskosodowa, niskochlorkowa. Można ją określić jako średnio twardą co zdecydowanie jest jej zaletą. Częstochowska woda jest zdrowa, świeża, klarowna, pozbawiona zanieczyszczeń toksycznych i organicznych. Jest bezpieczna, bo poddawana stałej kontroli w akredytowanym laboratorium wodociągów.

Dziękuję za rozmowę.

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.