jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

W kierunku rozwoju i nowoczesności - ZwiK

zwik logo

Już od ponad 12 lat Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o. w Zielonej Górze, realizują szereg inwestycji związanych z budową oraz modernizacją sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakończone zostały już pierwsze trzy projekty o łącznej wartości ponad 300 mln zł, na które spółka pozyskała dofinansowanie z Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Innfrastruktura i Środowisko. Obecnie na realizację czeka czwarty, którego wartość oszacowano wstępnie na ok. 80 mln zł.

 Porządkowanie i rozbudowa
Jeszcze w I kwartale 2015 roku, Zielonogórska Spółka dysponowała ponad 323,5 km sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz 328,5 km sieci kanalizacyjnej. Po zwik 01Stacja Uzdatniania Wody w Zawadzieprzyłączeniu Gminy Zielona Góra do Miasta Zielona Góra, które nastapiło 1 kwietnia ubiegłego roku, znacznie rozszerzyła swoją działalność przejmując zarządzanie gospodarką wodno-ściekową na terenie 18 miejscowości. Obecnie łączna długość sieci wodociągowej przekracza 505 km, a kanalizacyjnej 380 km, co pozwala na dostarczanie wody pitnej (w 2015 roku jej sprzedaż wyniosła ponad 6,7 mln m³) oraz odbiór ścieków w liczącej blisko 140 tys. odbiorców aglomeracji zielonogórskiej. Spółka stawia na nowe inwestycje przyczyniające się do ciągłego rozwoju przedsiębiorstwa, wykorzystując z powodzeniem środki pozyskane w ramach Funduszu Spójności oraz Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. – W latach 2004-2010 realizowaliśmy pierwszą część projektu, który obejmował przede wszystkim porządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji – wyjaśnia Beata Jilek, Prezes Zarządu Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. – W jego ramach wykonano m.in. 127,5 km kanalizacji sanitarnej, 7,4 km wodociągowej oraz wybudowano 28 przepompowni ściekowych. Ponadto renowacji zostało poddane 10,8 km istniejącej sieci kanalizacyjnej. Kolejne 47,6 km kanalizacji sanitarnej, 16 przepompowni oraz 5,3 km sieci wodociągowej przybyło wraz z drugą częścią projektu, który został zrealizowany w latach 2009-2015 na terenie Zielonej Góry. Z kolei w ramach trzeciej części projektu (2013-2015), wybudowano 43,7 km kanalizacji sanitarnej oraz 13 przepompowni sieciowych, przede wszystkim w miejscowościach Krępa, Zawada i Łężyca, wchodzących w skład zwik 02Oczyszczalnia Ścieków „Łącza” w Łężycygminy Zielona Góra.. Ogólna wartość wykonanych już inwestycji w ramach wszystkich trzech części projektu wyniosła 312 mln zł, z czego dofinansowanie unijne zamknęło się kwotą 175 mln zł.


Inwestycje na nowych obszarach
W roku 2015 Zielonogórskie Wodociągi rozpoczęły prace przygotowawcze do realizacji kolejnego projektu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. W ramach czwartej części projektu regulującego gospodarkę ściekową na terenie aglomeracji zielonogórskiej, skanalizowane zostaną m.in. miejscowości Zatonie i Ochla. Gruntownej modernizacji, w kierunku wprowadzenia fermentacji osadów wraz z tzw. kogeneracją, czyli wytwarzaniem ciepła i energii, ma być również poddana lokalna oczyszczalnia ścieków. Planowane jest także zagospodarowanie wód opadowych na terenie Zielonej Góry. Ogólna wartość czwartej części projektu została wstępnie oszacowana na ok. 80 mln zł. Równolegle z działalnością mającą na celu rozwój Spółki, realizowane są również przedsięwzięcia zmierzające do polepszania jakości świadczonych usług. Jednym z nich jest racjonalizacja zużycia wody, połączona z optymalizacją jej uzdatniania i rozprowadzania. W tym celu zrealizowano prace związane z modernizacją Stacji Uzdatniania Wody i Głównej Przepompowni. – W realizacji poprawy jakości usług jesteśmy otwarci na wnioski zgłaszane przez mieszkańców aglomeracji. Dotyczą one z jednej strony modernizacji istniejących systemów wodociągowo-kanalizacyjnych, z drugiej zaś uzbrojenia w nie nowych terenów inwestycyjnych – podsumowuje B. Jilek.


Dla pracowników i społeczeństwa
Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja Sp. z o.o to również dobry pracodawca, stawiający na bieżące podnoszenie kwalifikacji zawodowych swojego personelu. W ich ramach organizowane są różnego rodzaju szkolenia, m.in. z zakresu zwik 03Stacja Uzdatniania Wody „Zacisze”przepisów prawa wodnego, zamówień publicznych, przepisów prawa budowlanego, projektów unijnych, czy zagadnień związanych z ochroną środowiska. W samym tylko 2015 roku na ten cel wydatkowano blisko 116 tys. zł. Podejmowane działania na rzecz zatrudnionych pracowników zostały docenione w wyjątkowy sposób. 21 stycznia 2008 r. w Pałacu Prezydenckim odbyła się uroczystość, podczas której Prezes Beata Jilek odebrała z rąk Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego Certyfikat „Pracodawca przyjazny pracownikom". Wyróżnienie to przyznano za poszanowanie praw pracowniczych, z podkreśleniem dobrych relacji pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Od początku swojej działalności Spółka angażuje się także w szereg działań na rzecz lokalnej społeczności. W ramach szeroko pojętej edukacji ekologicznej, mieszkańcy aglomeracji zielonogórskiej mogą zwiedzać Stację Uzdatniania Wody w Zawadzie, a także Oczyszczalnię Ścieków „Łącza" w Łężycy. W przypadku tej ostatniej, zwiedzanie obiektów trwa ok. półtorej godziny i jest poprzedzone projekcją filmu edukacyjnego o oczyszczalni. Zielogórskie Wodociągi prowadzą ponadto działalność charytatywną, a także przekazują darowizny na rzecz najbardziej potrzebujących. Na wsparcie mogą liczyć m.in. Polskie Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych w Krakowie, Stowarzyszenie Ludzi dla Ludzi w Zielonej Górze czy Zakon Sióstr Opieki z Wielunia.


Trochę historii, czyli 140 lat minęło
Protoplastą Zielonogórskich Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., był Zakład Wodociągów Miejskich powołany do życia w 1875 roku. Rozpoczął onzwik 04Laboratorium ZwiK, fot. Ewa Duma zasadniczą przebudowę miejskiego systemu wodociągowego, przede wszystkim w kierunku zwiększenia poboru wody oraz unowoczesnienia sposobu jej pozyskiwania i dostarczania. Jedną z najważniejszych jak na tamte lata inwestycji, była budowa tzw. zbiornika terenowego, o pojemności 1 tys. m³, który zaopatrywał miasto w wodę w sposób grawitacyjny. Wraz ze zbiornikiem powstała pompownia parowa, rozpoczęto również budowę głównych kolektorów kanalizacji ogólnospławnej. W 1923 roku, wraz powstaniem Zakładu Utrzymania Wodociągów i Gazowni Miejskiej, zmodernizowano i rozbudowano istniejącą infrastrukturę wodociągową i kanalizacyjną, zastępując m.in. dotychczasowy zbiornik terenowy wieżowym wraz ze stacją uzdatniania wód podziemnych. Rok 1934 przyniósł powstanie mechanicznej oczyszczalni ścieków, o przepustowości 19,5 tys. m³ na dobę. 1 stycznia 1956 roku zostało utworzone Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które funkcjonowało do dnia 30 czerwca 2004 roku jako zakład budżetowy. Począwszy od 1 lipca przedsiębiorstwo funkcjonuje pod obecną nazwą „Zielonogórskie Wodociągi i Kanalizacja" jako spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której właścicielem jest Gmina Zielona Góra. Zielonogórskie Wodociągi posiadają 12 odrębnych oddziałów zlokalizowanych w Zielonej Górze, Zawadzie i Łeżycy, które zajmują się pozyskiwaniem, uzdatnianiem oraz dostarczaniem wody pitnej dla ponad 140 tys. odbiorców. Obecne zatrudnienie w Spółce wynosi ponad 300 pracowników.


Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.