jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Efektywność i innowacyjność - Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o.

pecgnieznologo

stwierdzenie to najlepiej oddaje filozofię, którą kieruje się Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., zarządzające największą siecią ciepłowniczą w mieście. Będąc niekwestionowanym liderem w zakresie usług ciepłowniczych, już od ponad 40 lat dostarcza ciepło i ciepłą wodę do ponad połowy mieszkańców Gniezna, stale poszerzając grono swoich odbiorców.

 

Spółka wdraża rozwiązania efektywne energetycznie, kładąc jednocześnie duży nacisk na innowacyjność i szeroko podejmowane działania proekologiczne.

Zmniejszamy straty ciepła i ... ceny
PEC w Gnieźnie wykorzystuje nowoczesne rozwiązania i technologie do bieżącej modernizacji istniejącej sieci ciepłowniczej oraz inwestycji realizowanych wspólnie z władzami miasta, a także zarządcami nieruchomości i deweloperami. Na przełomie lat 2013/2014 nakłady na remonty i inwestycje wyniosły ponad 1,5 mln zł, by w okresie 2014/2015 zwiększyć się ponad czterokrotnie – do kwoty 6,6 mln zł. – pecgniezno 01Jednym z naszych priorytetów na przyszłość jest dalsza modernizacja systemu ciepłowniczego, polegająca na zastępowaniu tradycyjnych rur preizolowanymi, które zmniejszają straty ciepła – wyjaśnia Dariusz Zamiar, Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. – W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, będziemy również kontynuować zamianę gazowych podgrzewaczy wody, na ciepłą wodę dostarczaną w sposób systemowy. Zadanie to planujemy zrealizować w ciągu 3-4 lat, dzięki czemu wszyscy mieszkańcy Osiedla Tysiąclecie będą mogli cieszyć się ciepłą wodą dostarczaną w bezpieczny sposób przez nasz PEC. W ciągu minionych pięciu lat, w związku z realizacją nowych podłączeń obiektów do sieci ciepłowniczej, zostało wykonanych i zainstalowanych 39 nowych węzłów cieplnych. Nowe podłączenia przyczyniają się do zmniejszenia kosztów stałych energii cieplnej, które rozkładają się na większą liczbę odbiorców. W konsekwencji przekłada się to na niższe ceny ciepła dla wszystkich użytkowników.

Wyższa sprawność – czystsze powietrze
Jedną z największych inwestycji Spółki były przebudowy kotłów w technologii ekranów szczelnych. Dzięki temu rozwiązaniu wytwarzają one energię cieplną ze sprawnością do około 85%. Równolegle zrealizowano również nową instalację oczyszczania spalin, która pozwoliła na obniżenie emisji pyłów z 400 do 100 mg/m sześc. Z kolei jednym z najważniejszych przedsięwzięć ostatnich lat była budowa tzw. spinki łączącej dwie ciepłownie. Realizacja zadania obejmowała budowę ciepłociągu w technologii rur preizolowanych, za pomocą którego obie dotąd niezależne sieci ciepłownicze zostały połączone w jeden zintegrowany system. Jednym z priorytetów gnieźnieńskiego PEC-u jest jego aktywność proekologiczna, w ramach której zlikwidowano blisko 90 kotłowni opalanych węglem. Pozwoliło to na dostosowanie się do aktualnie obowiązujących przepisów i norm związanych z ustawą o ochronie środowiska, a także norm i dyrektyw jakie obowiązują w Unii Europejskiej.pecgniezno 02

ISO dla PEC-u
We wrześniu 2015 roku na terenie Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o., odbył się audyt certyfikujący potwierdzający wdrożenie Zintegrowanego Systemu Zarządzania zgodnego z normami ISO 9001:2008 oraz 14001:2004, a także OHSAS 18001:2007. Przyznanie certyfikatu poprzedził tzw. audyt zerowy, który miał miejsce w czerwcu minionego roku. Jego celem było sprawdzenie przygotowania Spółki do ostatecznego wdrożenia jednolitego systemu zarządzania. Zakres certyfikacji obejmuje wytwarzanie, dystrybucję i przesył energii cieplnej, wdrożony zaś zintegrowany system zarządzania pozwala na systematyczne planowanie najważniejszych procesów w przedsiębiorstwie, na sterowanie nimi oraz ich nadzorowanie. – Przyznanie certyfikatu jest niewątpliwie dużym sukcesem naszej firmy i wszystkich pracowników – podkreśla Prezes D. Zamiar. – Włożyliśmy bowiem wiele trudu w zmianę dotychczasowej organizacji pracy, poprzez większą kontrolę nad wszystkimi procesami przebiegającymi w przedsiębiorstwie. Główny nacisk został położony przede wszystkim na jakość oferowanych usług, bezpieczeństwo i higienę pracy wszystkich zatrudnionych oraz wymogi ochrony środowiska. Spółka kładzie również duży nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych swoich pracowników, umożliwiając im uczestnictwo w różnorodnych szkoleniach (w 2015 roku zorganizowano ich 36) oraz kursach zawodowych, m.in. z zakresu ekonomii, księgowości, prawa i HR. Poniesione nakłady na podnoszenie kwalifikacji zawodowych personelu, zamknęły w się w roku ubiegłym kwotą ponad 55 tys. zł.

W trpecgniezno 03osce o lokalną społeczność
Gnieźnieński PEC nie ogranicza się wyłącznie do działań statutowych. W ramach filozofii przedsiębiorstwa, realizowanych jest bowiem na bieżąco szereg działań wynikających ze społecznej odpowiedzialności biznesu. Jako firma ściśle związana z miastem aktywnie uczestniczy w życiu społeczności lokalnej, stawiając przede wszystkim nacisk na edukację dzieci i młodzieży. Służą temu m.in. akcje „PEC czyta dzieciom" (w ramach ogólnopolskiej akcji „Cała Polska czyta dzieciom") oraz „Z PEC bezpieczniej", która propaguje wzorce bezpiecznego poruszania się po drodze. Już po raz drugi odbyła się honorowa zbiórka krwi, zorganizowana wspólnie z Klubem Honorowych Dawców Krwi przy Zarządzie Okręgowym Polskiego Czerwonego Krzyża, w ramach akcji „Oddaj krew z Cieplikiem". Spółka przeznacza środki na aktywność sportową dzieci i młodzieży, finansując coroczne Olimpiady Przedszkolaków ze wszystkich gnieźnieńskich przedszkoli. Jest również sponsorem corocznego biegu z Ostrowa Lednickiego do Gniezna, znanego jako Bieg Lechitów. Gnieźnieński PEC wydaje również informator pt. „Cieplik gnieźnieński", w którym przybliża odbiorcom ciepła wszystkie aspekty funkcjonowania przedsiębiorstwa, a także informuje ich o bieżącej działalności i najbliższych planach na przyszłość.

Program „KAWKA"
Posiadacze pieców węglowych takiej okazji do przyłączenia się do miejskiej sieci cieplnej jeszcze nie mieli. Każdy kto posiada piec kaflowy lub piec opalany węglem, może podłączyć się do PEC za pół ceny! Miasto Gniezno chce w ten sposób zadbać o zdrowie mieszkańców poprzez walkę z niską emisją, czyli emisją szkodliwych pyłów i gazów pochodzących z domowych kotłowni węglowych i pieców grzewczych, w których często spalane są śmieci, a spalanie węgla odbywa się w nieefektywny sposób. Miasto Gniezno podpisało z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę na dofinansowanie do zmiany źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych. Zadania z zakresu zmiany źródeł ciepła są realizowane zarówno w budynkach komunalnych miejskich, jak i prywatnych. W tym roku w ramach programu „KAWKA" zostanie przyłączonych do sieci cieplnej 5 kamienic z centrum miasta. Na przyszły rok zaplanowano już przyłączenie 6 kamienic. Wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych.

Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.