jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Po czyste ciepło z odpadów – MPGK Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.

mpgkkrosno logo

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej - Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie, prowadzi działalność w zakresie wodociągów i kanalizacji, zagospodarowania odpadów komunalnych oraz produkcji energii cieplnej. Bieżące działania Spółki koncentrują się nad realizacją nowoczesnego bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym, który ma powstać w oparciu o dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej.

 

Jeden zamiast dwóch

Obecnie realizowany jest program „Zintegrowany system gospodarki odpadowo-energetycznej w regionie południowym województwa podkarpackiego". W wyniku aktualizacji Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami, istniejące regiony mpgkkrosno 1Janusz Fic, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośniepołudniowo-wschodni oraz południowo-zachodni zostaną połączone w jeden region południowy. Będzie on obejmował 42 gminy z ok. 480 tys. mieszkańcami, wytwarzające każdego roku ok. 71 tys. ton odpadów (w tym ok. 57 tys. ton niesegregowanych zmieszanych odpadów komunalnych). W nowym regionie będzie funkcjonowała regionalna instalacja przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK), o zdolnościach przerobowych 62 tys. Mg/r oraz składowisko odpadów. Oba obiekty znajdą się na terenie Krosna. Z kolei w Ustrzykach Dolnych zlokalizowana zostanie instalacja mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów, o zdolnościach przerobowych 24 tys. Mg/r, zaś w Zagórzu kompostownia i składowisko odpadów.

Z alternatywnym paliwem

Zapowiadane wprowadzenie od 1 stycznia 2016 roku zakazu składowania odpadów wysokoenergetycznych (tzw. frakcji palnej), było inspiracją do tego, aby pomyśleć jak zagospodarować je we własnym zakresie. Dlatego już w 2012 roku MPGK w Krośnie rozpoczęło prace koncepcyjne nad powstaniem bloku energetycznego zasilanego paliwem alternatywnym, produkowanym przez własny Zakład Unieszkodliwiania Odpadów. Będzie ono przeznaczone do potrzeb Oddziału Energetyki Cieplnej. Jak podkreśla Janusz Fic, Prezes Zarządu Miejskiego Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie, gra jest warta świeczki, ponieważ już obecnie RIPOK w Krośnie wytwarza ok. 30 tys. ton odpadów tzw. frakcji palnej, będącej podstawowym komponentem do produkcji paliwa alternatywnego: – Wprowadzenie paliwa wytwarzanego na bazie pozostałości po segregacji odpadów komunalnych do produkcji energii cieplnej na potrzeby krośnmpgkkrosno 2ZUW Sieniawaieńskich osiedli, pozwoli na znaczne ograniczenie dotychczas spalanego miału węglowego i biomasy – podkreśla. A jak to wygląda w ujęciu procentowym? Przy obecnej produkcji energii cieplnej wynoszącej ponad 240 tys. GJ, udział miału węglowego to 43%, a biomasy 57%. Po wprowadzeniu paliwa resztkowego z odpadów, proporcje te ulegną znaczącej zmianie: miał węglowy 9%, biomasa 32%, zaś reszta (59%) to paliwo alternatywne.

Energia i ciepło

Planowana instalacja ma opierać się na konstrukcji pieca rusztowego, przystosowanego do spalania odpadów o wartości opałowej od 9,1 do 10,4 MJ/kg z półsuchym systemem oczyszczania spalin. Z kotłem o planowanej mocy 9,8 MW, będzie współpracować moduł turbogeneratora ORC o mocy cieplnej ok. 7,8 MW i mocy elektrycznej wynoszącej 1,8 Mwe. Instalacja będzie zatem produkować zarówno energię elektryczną, jak i ciepło (w skojarzeniu). Jej nominalna moc przerobowa wyniesie do 35 tys. Mg RDF/r, a szacunkowe koszty uruchomienia instalacji mają zamknąć się kwotą ok. 70 mln zł. Inwestycja ta – głównie ze względu na planowane kompleksowe rozwiązania – może liczyć na znaczne dofinansowanie ze środków Unii Europejskiej, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko – nawet do wysokości 70% kosztów kwalifikowanych.

Efekty ekonomiczne i ekologiczne

Zdaniem Zarządu MPGK w Krośnie, zrealizowanie planowanej inwestycji powinno wpłynąć na obniżenie kosztów usług komunalnych nie tylko dla mieszkańców Krosna, ale także pozostałych ponad 41 gmin regionu południowego.
– Na nowej instalacji zyska również środowisko naturalne – podkreśla Prezes J. Fic. – W przypadku spalania paliw alternatywnych normy środowiskowe i standardy emisyjne są bowiem zdecydowanie bardziej rygorystyczne, niż dla spalania węgla czy biomasy. Substytucja paliwowa, czyli zastąpienie węgla i biomasy paliwem alternatywnym, pozwoli w sposób znaczący obniżyć łączną emisję zanieczyszczeń emitowanych przez elektrociepłownię.

Apla

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej – Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o. w Krośnie, jest jednoosobową spółką Gminy Miasto Krosno i realizuje zadania z zakresu użyteczności publicznej. Spółka powstała z przekształcenia z dniem 30 czerwca 1997 r. przedsiębiorstwa komunalnego (działającego od 1936 r.). Zarejestrowana jest w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Rzeszowie – KRS 0000038218.

Wartość obrotów Spółki za rok 2015 to 67.807.141 zł. MPGK zatrudnia 314 osób.

Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Krośnie, jest przedsiębiorstwem wielozakładowym prowadzącym działalność podstawową i pomocniczą przez następujące Zakłady:
Zakład Wodociągów i Kanalizacji
Oddział Energetyki Cieplnej
mpgkkrosno 3 ZUO – baterie bioreaktorów z biofiltramiZakład Unieszkodliwiania Odpadów
Na rzecz Zakładów działalności podstawowej prowadzona jest działalność pomocnicza poprzez Gospodarstwo Samochodowe i Warsztat Mechaniczny.

Misja MPGK Sp. z o.o. w Krośnie
Pracujemy dla mieszkańców i dla środowiska"

Tak zdefiniowana misja Spółki oznacza szczególną dbałość o środowisko oraz o zapewnienie efektywności usług świadczonych dla mieszkańców.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji (ZWK) jest największym i jednocześnie najstarszym z zakładów wchodzących w skład MPGK. Zakład powstał w 1938 roku. Głównym zadaniem ZWK jest produkcja i dystrybucja wody oraz odprowadzanie i oczyszczanie ścieków, z zachowaniem wysokich standardów związanych z ochroną środowiska. ZWK, w skład którego wchodzą Zakłady Uzdatniania Wody w Iskrzyni, Sieniawie i Szczepańcowej oraz Oczyszczalnia Ścieków, wyprodukował w 2015 roku 4.919.654 m³ wody i oczyścił 7.045.836 m³ ścieków (wraz z dopływem).

Oddział Energetyki Cieplnej (OEC) jest wyposażony w 5 kotłów wodnych, przepływowych, wodnorurkowych, wysokotemperaturowych, opalanych miałem węglowym, o łącznej mocy zainstalowanej 46,43 MW wraz z niezależną instalacją bloku kogeneracyjnego ciepła (6,8 MWt) i energii elektrycznej 1.225 MWe opalanego biomasą. Roczna produkcja ciepła to 240.711 GJ. Głównym zadaniem OEC jest wytwarzanie, przesyłanie i dystrybucja energii cieplnej na potrzeby ogrzewania i centralnej ciepłej wody oraz wytwarzanie energii elektrycznej, zgodnie z koncesjami udzielonymi przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. OEC w Krośnie stawia na ciągły rozwój, poprzez wdrażanie najnowszych technologii służących zarówno do produkcji ciepła, jak i przesyłu oraz dystrybucji.

Zakład Unieszkodliwiania Odpadów (ZUO) został wybudowany w ramach projektu „Poprawa atrakcyjności inwestycyjnej i turystycznej poprzez rozwiązanie problemów zagospodarowania odpadów w regionie Krosna". ZUO od 2012 roku posiada status regionalnej instalacji przetwarzania odpadów komunalnych (RIPOK dla regionu południowo-zachodniego). Obsługuje wszystkie 32 gminy z regionu. Zakład jest technologicznym centrum systemu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie regionu. Obecnie przetwarza ok. 4.200 ton odpadów miesięcznie (rocznie ponad 50.000 Mg). ZUO składa się z kilku obiektów, które współpracując ze sobą realizują proces unieszkodliwiania odpadów. Podstawowym obiektem jest hala technologiczna, do którempgkkrosno 4Turbogenerator ORCj trafia główny strumień odpadów. Tam też rozdziela się go na poszczególne frakcje i dzięki arteriom taśmociągów trafia do poszczególnych stanowisk: kabiny sortowniczej, linii przetwarzania biofrakcji, praso-kontenerów. Część odpadów poprodukcyjnych (kod 191212ex) o dużej zawartości masy organicznej, jest kierowana do procesu stabilizacji w bioreaktorach wyposażonych w biofiltry. Selektywnie zebrane odpady biodegradowalne trafiają na kompostownię, gdzie produkowany jest kompost – polepszacz gleby „Botanika". Surowce wtórne są doczyszczane i przekazywane do firm recyklingowych, gdzie zyskują drugie życie.

Bogdan Leszczorz

MPGK Krosno
Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej
Krośnieński Holding Komunalny Sp. z o.o.
38-400 Krosno, ul. Fredry 12
tel. 13 436 8311,13 474 8320, fax 13 436 86 78
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
www.ekrosno.pl www.odzyskajmyenergie.pl www.taniaenergiakrosno.pl

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.