jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Przywracamy (dawny) blask Powiślu - SBM "Torwar" w Warszawie

torwar-logo

Tak z całą pewnością o podejmowanych przez siebie działaniach w zakresie modernizacji i rewitalizacji zasobów mieszkaniowych, może powiedzieć zarząd SBM „TORWAR" w Warszawie. Spółdzielnia realizuje z powodzeniem wielokierunkowy program poprawy funkcjonalności i estetyki budynków oraz ich otoczenia, rozpoczęty jeszcze w latach 90-tych XX wieku. Nie zapomina przy tym o działalności społeczno-kulturalnej, która jest kierowana do wszystkich mieszkańców.

 

Technologia w zgodzie z tradycją
Rewitalizacja zasobów polega na poprawie funkcjonalności i estetyki budynków oraz ich otoczenia, wpływając jednocześnie na wizerunek Powiśla Czerniakowskiego. Dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii przy docieplaniu budynków, zostały odtworzone ich pierwotne elewacje, którym przywrócono charakterystyczny elegancki wygląd muru z silikatowej cegły. Wykorzystanie tej unikatowej technologii na tak dużą skalę zyskało uznanie zarówno wśród krytyków architektury, jak również samych mieszkańców. Proces docieplania wraz z remontami dachów i wymianą ślusarki okiennej, został zakończony w ubiegłym roku. We wszystkich budynkach wymieniono ptorwaronadto instalacje ciepłej i zimnej wody oraz kanalizacji. Wyposażono je w ponad 11 tys. wodomierzy ze zdalnym odczytem. Kompleksowej modernizacji zostały również poddane instalacje centralnego ogrzewania, m.in. poprzez wymianę zaworów podpionowych, odpowietrzających i termostatycznych. W celu podniesienia poziomu bezpieczeństwa nieruchomości, sukcesywnie uszczelniane są instalacje gazowe (przy wykorzystaniu nowoczesnej metody polimeryzacji). Realizowanie przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej umożliwiło otrzymanie świadectw efektywności energetycznej (tzw. „białych certyfikatów"), a przez to pozyskanie dodatkowych środków finansowych.

W stronę inwestycji ...
SBM „TORWAR" prowadzi bieżącą działalność inwestycyjną. Obecnie realizowana jest budowa trzech budynków mieszkalnych z garażem podziemnym oraz pawilonu handlowo-usługowo-biurowego, w rejonie ulic Ludna, Stec i Wilanowska w Warszawie. Zgodnie z założeniami, inwestycja wpisze się w otaczający krajobraz miejski. Mieszkańcy Powiśla zyskają uporządkowany, estetyczny i harmonijny wystrój tej części miasta, który dodatkowo podkreślą staranie zaplanowane ciągi pieszo-jezdne, chodniki, alejki oraz pasaże pomiędzy budynkami. Zakończenie budowy planowane jest na wrzesień bieżącego roku. W przygotowaniu są kolejne projekty, w tym m.in. budowa mieszkań pod wynajem, których zrealizowanie powiększy zasoby Spółdzielni do ponad 200 tys. m2. Zrealizowane inwestycje uzyskały liczne wyróżnienia w ogólnopolskich konkursach organizowanych przez Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, m.in. nagrodę II stopnia w konkursie „Budowa Roku 2001" oraz nagrodę III stopnia w konkursie „Budowa Roku 2007". Ponadto Spółdzielnia współpracuje z najlepszymi pracowniami architektury w Polsce, w tym Kuryłowicz & Associates.

... i potrzeb mieszkańców
Znakiem rozpoznawczym Spółdzielni jest kilkudziesięcioletnia działalność społeczno-kulturalna prowadzona w dwóch klubach: „Panorama" i „AS". Jest ona skierowana do wszystkich mieszkańców, w szczególności zaś do dzieci i osób starszych. Podstawę działalności społeczno-kulturalnej stanowi integracja, wzajemna pomoc i aktywizacja społeczeństwa. Mieszkańcy korzystają z szerokiej oferty stałych zajęć, takich jak gimnastyka zdrowotna, prelekcje o profilaktyce zdrowotnej, spotkania psychoterapeutyczne, szkolenia medyczne czy wieczorki literackie z poetami, pisarzami, publicystami i krytykami. Seniorzy chętnie uczestniczą w warsztatach plastycznych i wystawach malarskich, dzieci zaś nabywają wiedzę z zakresu bezpieczeństwa podczas spotkań z przedstawicielami Straży Miejskiej i Policji. Dla tych ostatnich organizowane są też półkolonie w ramach akcji „Lato w mieście". Spółdzielnia jest ważnym łącznikiem pomiędzy mieszkańcami, a instytucjami i organizacjami działającymi na szczeblu dzielnicy. Są to m.in. Ośrodek Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście, Fundacja „Pomoc Rodzinie", Caritas, Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów. Na bieżącą pomoc mogą liczyć również mieszkańcy w trudnej sytuacji materialnej lub bytowej.


Spółdzielnia Budowlano-Mieszkaniowa „TORWAR" w Warszawie jest następcą prawnym Międzyzakładowej Spółdzielni Mieszkaniowej „Energetyka", która uzyskała osobowość prawną w dniu 18 lipca 1958 roku. Pod obecną nazwą Spółdzielnia działa od 14 lipca 1989 roku. W jej skład wchodzą dwa osiedla: Ludna i Torwar. Spółdzielnia jest wieczystym użytkownikiem gruntów o powierzchni ponad 11 ha. Obecnie w zasobach znajduje się 46 budynków mieszkalnych z ponad 3200 lokalami mieszkalnymi, w których zamieszkuje około 6000 osób, 8 garaży wolnostojących oraz 3 budynki o charakterze użytkowym. Łączna powierzchnia użytkowa zasobów wynosi ponad 163 000 m2.


Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.