jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Lubelski PEC - Ciepło dla ćwierć miliona mieszkańców

lpec-logo

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. jest jednym z największych dostawców ciepła systemowego w Polsce, zaopatrując w nie takie obiekty użyteczności publicznej, jak szkoły, szpitale, urzędy, centra handlowe czy obiekty sportowe. Strategiczną grupę odbiorców stanowi jednak budownictwo mieszkaniowe: Spółka zabezpiecza ponad 60% zapotrzebowania Lublina w ciepło, ogrzewając blisko 250 tys. mieszkańców miasta.

 

Od modernizacji do nowoczesnej technologii
Modernizacja sieci ciepłowniczej w ramach unijnego projektu „Przebudowa sieci ciepłowniczej na terenie Lublina", rozpoczęła się w 2010 roku. Obejmowała ona 26 zadań na łącznej długości 22,4 km. Wartość brutto całego projektu wyniosła ponad 43 mln zł, z czego blisko 22,5 mln zł stanowiło dofinansowanie unijne. NaJolanta Jańczak Prezes Zarządu LPEC S.A.Jolanta Jańczak Prezes Zarządu LPEC S.A.jważniejszym zadaniem była wymiana istniejących wysokoparametrowych sieci ciepłowniczych (obejmujących głównie osiedla mieszkaniowe), na sieci preizolowane o dużo lepszych parametrach izolacyjnych. – W wyniku przeprowadzonej modernizacji, która zakończyła się w 2014 roku, nastąpiła znacząca poprawa efektywności energetycznej lubelskiego systemu ciepłowniczego, przede wszystkim poprzez ograniczenie strat ciepła podczas jego przesyłania o 45,6 tys. GJ rocznie – podsumowuje Jolanta Jańczak Prezes Zarządu Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej S.A. – Ograniczona została również o 10,7 tys. ton rocznie emisja CO2 do atmosfery. Spółka korzysta z najnowszych dostępnych na rynku technologii, umożliwiających niemal bezobsługowe zarządzanie całym systemem ciepłowniczym. Dzięki temu został skrócony do niezbędnego minimum czas reakcji w przypadku zmieniających się warunków atmosferycznych, awarii czy prowadzonych bieżących odczytów urządzeń pomiarowych. Obecnie w firmie funkcjonują m.in. system nadzoru nad pracą sieci i węzłów oraz system zdalnego odczytu liczników ciepła. Ponad 65% sieci ciepłowniczej stanowią rurociągi preizolowane. Z perspektywy efektywności energetycznej i konieczności zapewnienia bezpieczeństwa dostaw, są to optymalne, zaawansowane technicznie rozwiązania, które dodatkowo pozwalają utrzymać konkurencyjne ceny ciepła w Lublinie.

Udany rok z planami na przyszłość
Priorytetem w ubiegłorocznej działalności LPEC był dalszy rozwój sieci ciepłowniczej i przyłączanie nowych odbiorców. Wybudowano 5,2 km sieci, do której przyłączono obiekty o mocy ponad 15,6 MW. Ponadto wymieniono ponad 3 km sieci wykonanej w technologii tradycyjnej, na preizolowaną. Ogółem koszty realizacji inwestycji, modernizacji i remontów w 2016 roku, zamknęły się kwotą prawie 20 mln zł. Obecnie Spółka ubiega się o dofinansowanie ze środków unijnych dwóch kolejnych projektów. Pierwszy z nich, o wartości ponad 61 mln zł, zakłada dalszą modernizację sieci ciepłowniczej na terenie Lublina. Z kolei drugi, oszacowany na blisko 39,4 mln zł, zakłada rozbudowę efektywnego systemu ciepłowniczego w obrębie miasta. Szanse zrealizowania w niedalekiej przyszłości ma również projekt pod nazwą „Wymiana wymiennikowych węzłów grupowych na indywidualne węzły cieplne wraz z przebudową zewnętrznych instalacji odbiorczych, na osiedlach mieszkaniowych z zabudową wielorolpeclublin2dzinną". Obejmuje on likwidację dziesięciu grupowych podstacji cieplnych i zastąpienie ich w pełni zautomatyzowanymi, dwufunkcyjnymi węzłami indywidualnymi. Przewidywana wartość projektu to około 23 mln zł, a poziom dofinansowania szacowany jest na 60% wszystkich kosztów kwalifikowanych.

W krajowej elicie
LPEC należy do elitarnego grona przedsiębiorstw dysponujących w pełni zintegrowanym Systemem Zarządzania Jakością: w 2006 roku Spółka otrzymała certyfikat potwierdzający wdrożenie i prawidłowe funkcjonowanie Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z normą ISO 9001:2000 oraz Bezpieczeństwem i Higieną Pracy PN-N 18001:2004. Dwa lata później certyfikowany został System Zarządzania Środowiskiem zgodnie z normą ISO 14001:2004. W 2016 roku rozpoczęło się wdrażanie systemu zarządzania energią według wymogów normy ISO 50001:2012. Wysokie standardy, którymi kieruje się Spółka w swoich codziennych działaniach, były wielokrotnie nagradzane. W minionych latach przedsiębiorstwo zostało uhonorowane m.in. statuetką „Pracodawcy Przyjaznego Pracownikom", trzykrotnie było również laureatem programu „Przedsiębiorstwo Fair Play". Od kilku lat LPEC znajduje w pierwszej dziesiątce największych inwestorów Lubelszczyzny. Najnowszym osiągnięciem jest zajęcie 2. miejsca w Ogólnopolskim Rankingu Najlepszych Przedsiębiorstw Energetyki Cieplnej za rok 2016, organizowanym przez redakcję „Strefy Gospodarki".

Ze społecznym zaangażowaniem
Priorytetem działania Lubelskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej, jest realizacja polityki zrównoważonego rozwoju, poprzez minimalizację wpływu swojej działalności na środowisko naturalne. Ważnym aspektem tej aktywności jest edukacja proekologiczna, kierowana głównie do najmłodszych mieszkańców miasta w postaci organizacji „Lekcji ciepła", podczas których dzieci w lubelskich szkołach i przedszkolach uczą się mądrego korzystania z ciepła i dbania o środowisko naturalne. Spółka wspiera również wydarzenia organizowane przez społeczności lokalne na terenie Lublina. W szczególności angażuje się w wydarzenia ważne dla poszczególnych dzielnic miasta oraz jednostek oświatowo-wychowawczych z terenu Lublina, w tym m.in. konkursy, festyny, jubileusze. Wśród nalpeclublin3jważniejszych przedsięwzięć, które zostały zrealizowane przy pomocy LPEC, można wymienić Ogólnopolski Konkurs Młodych Wokalistów i Zespołów Wokalnych „Debiuty 2016", program edukacyjny „Karuzela Sztuki", Festyn Pasje Ludzie Pozytywnie Zakręconych, festyny z okazji Dnia Dziecka w poszczególnych dzielnicach miasta, a także lubelski Finału Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Na aktywne wsparcie może liczyć ponadto lubelski sport: LPEC jest sponsorem pierwszoligowej drużyny koszykarskiej MKS Start Lublin, Ogólnopolskiego Biegu Solidarności i Spartakiady Przedszkolaków. W ubiegłym roku firma wspierała również kampanię „Rowerowy Maj 2016", mającą na celu promowanie wśród uczniów zdrowego trybu życia i popularyzację komunikacji rowerowej w Lublinie. Była również obecna jako sponsor na takich miejskich wydarzeniach, jak Karnawał Sztukmistrzów czy EkoPiknik Rodzinny. Firma od wielu lat angażuje się też w akcję Pomóż Dzieciom Przetrwać Zimę, Ogólnopolski Przegląd Hejnałów Miejskich oraz współfinansuje wyjazdy młodzieży z domów dziecka na Międzykontynentalne Spotkanie Młodych w Taize.

Trochę historii ...
Początki lubelskiego ciepłownictwa sięgają przełomu lat 50. i 60. ubiegłego stulecia, kiedy to przy Miejskim Zarządzie Budynków Mieszkalnych rozpoczął działalność Zakład Gospodarki Cieplnej. 1 lipca 1964 r. powstało Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, które przejęło zadania eksploatacji i rozwoju systemu ciepłowniczego Lublina. Dziesięć lat później, decyzją Wojewody Lubelskiego zmieniono nazwę przedsiębiorstwa nlpeclublin4a Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej. Z dniem 1 września 1998 r. przedsiębiorstwo przekształcone zostało w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością gminy Lublin. W 2014 roku LPEC stał się spółką akcyjną i w tej formie prawnej funkcjonuje do chwili obecnej. O skali rozwoju firmy najlepiej świadczą liczby: w 1964 roku długość sieci cieplnej wynosiła 17,1 km, ciepło produkowały natomiast 22 kotłownie lokalne, o łącznej mocy 38,8 MW. Obecnie Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. zatrudnia 384 pracowników, którzy dbają o prawidłowe funkcjonowanie 450 km sieci ciepłowniczej. Łączna moc stacji i węzłów cieplnych osiąga 620 MW, a sprzedaż energii cieplnej w 2016 roku zamknęła się wartością przekraczającą 4 mln GJ.

Bogdan Leszczorzlpeclublin5

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.