jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

PEC Gniezno - W stronę (ekologicznego) rozwoju

PECGniezno logo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. funkcjonujące od 1975 roku, stało się liderem branży ciepłowniczej dostarczając ciepło i ciepłą wodę mieszkańcom Gniezna i Pobiedzisk. Od kilku lat Spółka kładzie szczególny nacisk na działalność proekologiczną, w tym przede wszystkim na kompleksową wymianę gazowych podgrzewaczy wody w budynkach mieszkalnych, walkę z tzw. niską emisją oraz modernizację i dalszy rozwój sieci ciepłowniczej.

 

Ze 110 megawatami mocy
Głównym źródłem ciepła, którym dysponuje gnieźnieński PEC, jest opalana miałem ciepłownia C-13 przy ul. Spichrzowej. Ponadto Spółka posiada jedną kotłownię opalaną ekogroszkiem oraz 13 kotłowni gazowych. Łączna moc zainstalowana wynosi obecnie prawie 110 megawatów, z czego moc zamówiona u odbiopecgnieznorców sięga 73 megawatów. Długość sieci cieplnej wynosi 46,1 km, w tym 31,5 km w technologii preizolowanej. Moc jest rozdzielana między odbiorców poprzez 271 węzłów cieplnych. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, zatrudniające obecnie 82 pracowników, ogrzewa obiekty mieszkalne, przemysłowe, oświatowe, sportowe, handlowe oraz urzędy i instytucje. Do największych odbiorców należą Gnieźnieńska Spółdzielnia Mieszkaniowa, Wojewódzki Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych „Dziekanka", Gnieźnieński Ośrodek Sportu i Rekreacji, firma Trepko, Kolegium Europejskie, Galeria Gniezno oraz Szkoła Podstawowa nr 12.

Ciepła woda z PEC zamiast „junkersów"
Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej, wspólnie z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółką Urbis, już od kilku lat realizuje na terenie osiedla Tysiąclecia wymianę gazowych podgrzewaczy wody (tzw. „junkersów"), npecgniezno2a ciepłą wodę dostarczaną przez gnieźnieński PEC. Odbywa się to poprzez instalację nowoczesnych węzłów cieplnych lub modernizację istniejących. W wielu przypadkach jest to również związane z gruntowną przebudową sieci ciepłowniczej. – Taki stan jest spuścizną minionej epoki oraz efektem stosowanych ówczesnych technologii w budownictwie mieszkaniowym – wyjaśnia Dariusz Zamiar Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej w Gnieźnie Sp. z o.o. – Obecnie konsumenci chcą nie tylko w pełni korzystać z ciepła dostarczanego przez system ciepłowniczy, lecz także cieszyć się jego ogromną zaletą jaką jest komfort, niezawodność i bezpieczeństwo użytkowania. Do tej pory, przy współpracy z Gnieźnieńską Spółdzielnią Mieszkaniową i Spółką Urbis, udało się zlikwidować „junkersy" w ponad 20 blokach. Oznacza to, że już w ponad 1100 mieszkaniach płynie nasza ciepła woda. Trzeba przyznać, że zainteresowanie mieszkańców komfortem jaki daje ciepła woda z PEC stale rośnie. Ciepła woda użytkowa jest doskonałą alternatywą oraz docelowym rozwiązaniem uwzględniającym nowe wymogi bezpieczeństwa. Dodatkowy atut stanowi fakt, iż nie jest wymagana budowa dodatkowej instalacji kominowej, a zastosowana technologia spełnia wszystkie wymagania i kryteria bezpieczeństwa. W ciągu minionych pięciu lat, w związku z realizacją nowych podłączeń obiektów do sieci ciepłowniczej, zostało wykonanych i zainstalowanych 39 węzłów cieplnych. Nowe podłączenia przyczyniają się do zmniejszenia kosztów stałych energii cieplnej, które rozkładają się na większą liczbę odbiorców – w konsekwencji skutkuje to niższymi cenami ciepła dla wszystkich użytkowników. W 2017 roku PEC przewiduje dostarczanie ciepłej wody do kolejnych obiektów na osiedlu Tysiąclecia. Całkowita likwidacja wszystkich „junkersów" planowana jest w ciągu najbliższych trzech lat.

„KAWKA", czyli poprawa jakości powietrza
W większości polskich miast stężenie zanieczyszczeń i szkodliwych pyłów w powietrzu przekracza normy. Jednym ze sposobów walki z tzw. niską emisją jest wymiana starych pieców węglowych na Ciepło Systemowe lub gazowe. W celu zintensyfikowania tych działań na terenie Gniezna oraz w wyniku podpisanej przez Miasto Gniezno umowy w sprawie programu poprawy jakości powietrza „KAWKA" z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu, uzyskano możliwość pozyskania 2 mln 230 tys. zł dotacji. Obecnie trwający trzeci nabór wniosków, kończy się 31 marca bieżącego roku (wysokość dotacji może wynosić maksymalnie do 50% kosztów kwalifikowanych). Dzięki programowi, z roku na rok gnieźnianie mają szansę oddychać coraz lepszym powietrzem. W ramach programu KAWKA nastąpiła wymiana pieców węglowych na Ciepło Systemowe w kilkunastu budynkach na terenie mipecgniezno3asta, zarówno wchodzących w skład zasobów komunalnych, jak i prywatnych. Dzięki temu udało się zmniejszyć ilość spalanego węgla o 464 tony oraz drewna o 146 m3. PEC ma już podpisane umowy na kolejne podłączenia obiektów, których mieszkańcy ogrzewają się węglem. Inwestycje zrealizowane będą w bieżącym roku. W celu podłączenia tych obiektów do sieci ciepłowniczej zostanie wybudowany prawie 1 km nowych przyłączy cieplnych. Biorąc pod uwagę, że jest to centrum miasta, prace te wymagają dużego skupienia i pewnych nakładów finansowych. Niemniej, korzyści płynące z tytułu poprawy jakości powietrza są niebagatelne. Realizacja inwestycji zmniejszy emisję pyłów PM 10 i PM 2,5 o kilka ton. Wymiana pieców opalanych węglem na Ciepło Systemowe to inwestycja w przyszłość, która zmniejszy zanieczyszczenie powietrza w Gnieźnie, przez co wpłynie na poprawę zdrowia jego mieszkańców.

Rozwój sieci ciepłowniczej – w stronę południa
W 2017 roku gnieźnieński PEC planuje zasilić w energię cieplną południową część miasta. Jest to o tyle trudne, iż wymaga położenia sieci ciepłowniczej pod magistralą kolejową przy dworcu kolejowym. Wiąże się to z wieloma uzgodnieniami i pozwoleniami na budowę. Prezes D. Zamiar jest jednak w tym względzie optymistą: – Nie ma rzeczy niemożliwych i już w tym roku ciepło popłynie do pierwszych obiektów zlokalizowanych na południe od torów kolejowych. Budowa sieci cieplnej będzie biegła opecgniezno4d ul. Wawrzyńca, przechodząc pod torami kolejowymi do planowanego nowego obiektu wielkopowierzchniowego w rejonie ronda im. Gnieźnieńskich Olimpijczyków. Oznacza to, że także mieszkańcy budynków mieszczących się w pobliżu budowanej sieci będą mogli skorzystać z Ciepła Systemowego. Ponadto w przyszłym roku planujemy likwidację dwóch kotłowni gazowych: K-101 przy ul. Wrzesińskiej i K-157 przy ul. Witkowskiej. Obie kotłownie zostaną zasilone ciepłem z miejskiej sieci. Budowa miejskiej sieci ciepłowniczej w południowej części miasta otwiera nowy rozdział w działalności naszego przedsiębiorstwa, a w dalszej perspektywie pozwoli na pełne dostarczenie Ciepła Systemowego także do odbiorców z tej części Gniezna.

Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.