jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

PEC Gliwice - Więcej ciepła dla Gliwic

pecgliwice-logo

Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. już od czterdziestu sześciu lat dostarcza ciepło do gliwickich mieszkań oraz licznych instytucji, zakładów przemysłowych, obiektów oświatowych i usługowo-handlowych. Spółka realizuje na bieżąco nowe przyłączenia budynków mieszkalnych i użytkowych, sukcesywnie wydłużając istniejącą sieć ciepłowniczą w mieście.

Z ambitnym harmonogramem
Gliwicki PEC eksploatuje 187,5 km sieci ciepłowniczej oraz 1078 węzłów cieplnych. W 2016 roku nastąpił przyrost sieci o około 6 km, co pozwoliło na przyłączenie kolejnych 91 budynków, wśród których znalazło się 75 mieszkalnych i 16 użytkowych, w sumie ponad 1000 mieszkań. – Posiadamy 21 koncepcji uciepłownienia, na ich podstawie sukcesywnie realizujemy przyłączenia budynków zgodnie z przyjętym harmonogramem – wyjaśnia Rudolf Widziszowski Prezes Zarządu Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Gliwice Sp. z o.o. – W bieżącym roku do miejskiej sieci ciepłowniczej przyłączone zostaną kolejne budynki z rejonu Łabęd i Sośnicy. Natomiast w sezonie 2017/2018 planowane jest zainstalowanie około 70 nowych węzłów kompaktowych na terenie całego miasta. Budynki zlokalizowane w pobliżu istniejącej sieci ciepłowniczej będą podłączane na bieżąco, w miarę posiadanych środków finansowych. Z kolei tam, gdzie wymagana jest rozbudowa sieci (przy założeniu większego od 50% zainteresowania przyłączeniem budynków z danego obszaru), będą one włączane zgodpecgliwicenie z założonym wieloletnim planem inwestycyjnym gliwickiej Spółki. Ponadto systematycznie modernizowane i wymieniane są również starsze odcinki sieci ciepłowniczej. Są one zastępowane nowymi, wykonanymi w technologii rur preizolowanych. Udział sieci preizolowanych w sieciach ogółem wynosi 58%. Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Gliwice dba o ciągłe podnoszenie standardów jakościowych i obsługi klienta, uczestnicząc już od blisko dziesięciu lat w programie promocji marki Ciepło Systemowe.

W trosce o ekologię i ... ergonomię
Poza sukcesywną rozbudową sieci ciepłowniczej, gliwicki PEC utrzymuje wysokie standardy emisji SO2 do atmosfery. W grudniu 2016 roku została ukończona budowa II-go etapu Instalacji Odsiarczania Spalin (IOS). Funkcjonuje ona w oparciu o tzw. metodę półsuchą wykorzystującą mleko wapienne sporządzone z wapna palonego, które jest następnie rozpylane mechanicznie przy użyciu wysokoobrotowej głowicy rozpyłowej. Instalacja pozwala na utrzymanie emisji SO2 na poziomie 200 mg/Nm³ dla spalin suchych w normalnych warunkach, w przeliczeniu na 6% O2. Na początku lipca ubiegłego roku uruchomiono ponadto Instalację odzysku ciepła ze sprężarek śrubowych pracujących w ciepłowni. Dzięki specjalnej zabudowie wymienników, ciepło pochodzące z ich chłodzenia jest odzyskiwane i wykorzystywane w procesie odgazowania wody uzupełniającej ubytki w miejskim systemie ciepłowniczym. Spółka kładzie szczególny nacisk na dalszy rozwój i rozbudowę infrastruktury ciepłowniczej, a także realizację połączeń pomiędzy poszczególnymi magistralami cieplnymi, w celu uzyskania pierścieniowej konfiguracji sieci. Dzięki radiowemu systemowi odczytów liczników IMR, możliwa jest szybka reakcja pogotowia ciepłowniczego w przypadku pojawiających się usterek czy nieprawidłowej pracy węzłów, co skutkuje zwiększeniem bezpieczeństwa dostaw ciepła do odbiorcy końcowego.

Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.