Wodociągi Częstochowskie - LIDER POTWIERDZA SWOJĄ POZYCJĘ
jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Wodociągi Częstochowskie - LIDER POTWIERDZA SWOJĄ POZYCJĘ

PWiK LOGO

Rozmowa z Prezesem Zarządu Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Okręgu Częstochowskiego S.A. w Częstochowie Andrzejem Babczyńskim

 

Panie Prezesie serdecznie gratuluję, zarządzane przez Pana przedsiębiorstwo po raz drugi zdobyło tytuł lidera w Ogólnopolskim Rankingu Przedsiębiorstw Wodociągów i Kanalizacji. Kierowana przez Pana spółka rozwija się bardzo dynamicznie, co udowodniliście między innymi w naszym rankingu.
Dziękuję, rzeczywiście zdobycie tak zaszczytnego tytułu dwa lata z rzędu to spore osiągnięcie. Nie jest to zasługa jedynie dobrego zarządzania ale i przecież też odpowiedzialnej pracy całego zespołu naszych pracowników. Jak w każdej firmie wodociągowej jesteśmy do dyspozycji całą dobę. Odnośnie rozwoju to dzięki fpwikczestounduszom unijnym i preferencyjnym kredytom można zrealizować wiele nowatorskich i ciekawych przedsięwzięć. W zasadzie cały obszar obsługiwany przez spółkę jest zwodociągowany. Ale wraz z gminami zrzeszonymi w Związku Komunalnym Gmin stale rozbudowujemy system kanalizacyjny. Modernizujemy obiekty, budujemy nowe, obejmujemy zasięgiem tereny specjalnych stref ekonomicznych. Doprowadzając sieć do nawet odległych miejsc gdzie w specjalnych strefach ekonomicznych lokują się nowe firmy umożliwiamy dalszy rozwój tego obszaru oraz całego regionu. Zwrot kosztów takiej inwestycji często jest długotrwały i związany z rozwojem regionu, ale przedsiębiorcy muszą mieć media, które są niezbędne do uruchomienia działalności, a co się z tym wiąże stworzenia nowych miejsc pracy. Trzeba widzieć sprawy bardziej globalnie.

Częstochowska woda została uhonorowana tytułem Jurajskiego Produktu Roku, czy faktycznie jest taka dobra?
Rzeczywiście produkowana przez nas woda została określona Jurajskim Produktem Roku. To duże wyróżnienie, ale zarazem nic bardziej oczywistego nasza kranówka jest i jurajska i doskonała. Dlatego prowadzona przez Państwa akcja „Piję wodę z kranu!" odnosi tak duże sukcesy.Zainteresowanie naszą akcją jest ogromne. W zeszłym roku wreszcie po wielu latach wzrosła nam sprzedaż wody pitnej, mamy nadzieję, że to właśnie efekt naszej akcji. Częstochowskie wodociągi są w tej korzystnej sytuacji, że ujmują wodę tylko ze studni głębinowych. Czerpiemy ją z jurajskich zasobów Głównego Zbiornika Wód Podziemnych GZWP 326, którego woda pod względem fizyko-chemicznym i mikrobiologicznym znajduje się w klasie najwyższej czystości. Jest średniozmineralizowana, niskosodowa, niskochlorkowa. Pobieranie dobrej surowej wody to jedno ale rolą wodociągów jest przygotowanie jej do spożycia i niezawodna dystrybucja. Można ją określić jako średnio twardą, co zdecydowanie jest jej zaletą. Częstochowska woda jest zdrowa, świeża, klarowna, pozbawiona zanieczyszczeń toksycznych i organicznych. Jest bezpieczna, bo poddawana stałej kontroli w akredytowanym własnym laboratorium. Nasza kranówka może bez problemu konkurować z wodami butelkowanymi.

Znając ambicje częstochowskiego przedsiębiorstwa oczywiście nie poprzestajecie na działaniach podstawowych.
Dostawa wody i odprowadzanie i oczyszczanie ścieków to nasze podstawowe zadanie, ale oczywiście każdą pracę można doskonalić. Prowadzimy sieć monitoringu lokalnego i osłonowego, opartego na odczytach z ponad 50. Piezometrów. Taki nadzór i obserwacja umożliwia między innymi ciągłe aktualizowanie map rozkładu stężeń azotanów i innych zanieczyszczeń oraz szybkie reagowanie na potencjalne zagrożenia. Wodociągi w tym względzie działają perspektywicznie, by zachować dobrą wodę dla przyszłych pokoleń. Ważnym elementem jest też stała współpraca z Akademią Górniczo-Hutniczą w Krakowie, a wcześniej z Politechniką Częstochowską. Efektem jest wdrożenie programów wspomagania ochrony jakościowej. Najważniejszymi wdrożeniami ostatnich lat były „Zintegrowany system gospodarowania i ochrony GZWP 326" pod redakcją prof. dr hab. inż. Grzegorza Maliny i „Sterowanie eksploatacją wód podziemnych w celu ochrony zasobów ujęcia Łobodno przed zanieczyszczeniem azotanami".

Podstawową działalnością Spółki jest dostarczanie wody oraz odbiór i oczyszczanie ścieków jednak nie tylko tym zajmują się wodociągi?
Ostatnio rozszerzyliśmy naszą działalność o usuwanie awarii i renowację sieci metodą bezwykopową. Dysponujemy technologią na miarę XXI wieku, dzięki której w bieżącym roku w tej samej cenie wykonaliśmy dwa razy więcej renowacji niż udawało się to poprzednio w systemie zleceniowym.

Wiem, że macie szeroką ofertę edukacyjną dla dzieci i młodzieży, wygląda na to, że kładziecie duży nacisk na edukację ekologiczną.
Pracuje u nas wiele osób, które bardzo chętnie i w sposób kreatywny angażują się w działalność edukacyjną. Faktycznie nasza oferta dla szkół i przedszkoli jest szeroka. Opracowaliśmy filmy o tematyce ekologicznej, w tym jeden film animowany, wydajemy ulotki, organizujemy Dni Otwarte i szereg konkursów, od plastycznych dla maluchów do adresowanych do gimnazjalistów z fachową wiedzą z dziedziny gospodarowania wodami. Dzieci i młodzież chętnie odwiedzają eksplpwikczesto2oatowaną przez nas jedyną w Polsce stację uzdatniania wody metodą biologicznej denitryfikacji, która znajduje się na ujęciu wody w Wierzchowisku oraz certyfikowane laboratorium. Cieszy nas ogromne zainteresowanie dzieci, widać, że rośnie pokolenie świadome zasad zrównoważonego rozwoju i szanujące środowisko naturalne.

Jakie macie Państwo plany na przyszłość?
Aktualnie wprowadzamy istotną zmianę w gospodarce osadowej. W tej chwili budowana jest stacja do separacji odpadów pochodzących z kanalizacji, w celu zmniejszenia oddziaływania na środowisko. Obecnie odpady są wywożone na składowisko, a dzięki tej instalacji spółka nie będzie ponosić kosztów ich składowania. Odpady zostaną zutylizowane poprzez separację części mineralnej, co doprowadzi do kolejnych oszczędności.

Skoro mowa o oszczędnościach, akurat kończy się okres obowiązywania taryf za usługi, czy ceny częstochowskiej wody wzrosną?
Po bardzo nerwowym okresie związanym z pracami legislacyjnymi nad zmianą ustawy „Prawo wodne" środowisko branży wodociągowo-kanalizacyjnej mogło odetchnąć z ulgą. Wizja drastycznego wzrostu kosztów została czasowo zażegnana. Ale na cenę wody ma wpływ wiele czynników. Zawsze analizowane są wszystkie obszary działalności Spółki i przede wszystkim poszukiwane są oszczędności. Z tego powodu stale zmniejszamy zatrudnienie. Udało się także zdecydowanie obniżyć koszty usług komunalnych. Koszty energii elektrycznej dzięki wprowadzeniu zmian i oszczędności zaplanowano na tym samym poziomie. Dodatkowo Przedsiębiorstwo wybudowało i eksploatuje dwie farmy fotowoltaiczne produkujące tzw. „zieloną energię". W ten sposób, prócz obniżenia kosztów własnych spółka przyczynia się do ograniczenia globalnej produkcji CO₂. Jak widać w częstochowskim przedsiębiorstwie analizuje się całości działalności i podejmuje decyzje najbardziej korzystne dla klientów i środowiska. Reasumując ceny dostawy wody i odbioru ścieków na terenie działania częstochowskich wodociągów zostaną na tym samym poziomie.
Dziękuję za rozmowę.

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.