Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Rynkowy Lider Innowacji 2017
jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

Instytut Technik Innowacyjnych EMAG – Rynkowy Lider Innowacji 2017

emag logo

Z dr hab. inż. STANISŁAWEM TRENCZKIEM – prof. nadzw. w Instytucie Technik
Innowacyjnych EMAG
rozmawia Michał Czyczyło

 

– Instytut Technik Innowacyjnych EMAG to instytucja ze śląskimi korzeniami. Od ponad 40 lat jest wiodącym instytutem badawczym zajmującym się kompleksowym opracowywaniem oraz wdrażaniem nowoczesnych urządzeń, systemów oraz technologii. Co stoi za sukcesem firmy? W jaki sposób udało się zbudować markę rozpoznawalną na całym świecie?
– Rzeczywiście, Instytut działa już 40 lat z okładem i z dumą może prezentować dotychczasowe dokonania, które wpłynęły na dzisiejszą pozycję EMAG-u i pozwoliły zdobyć niejeden na świecie rynek. Często za takim sukcesem danej firmy stoi jej właściciel, czy dyrektor, jako że na ich barkach spoczywa bardzo odpowiedzialne zadanie, jakim jest zarządzanie przedsiębiorstwem tak, by utrzymało się na rynku i osiągnęło sukces. Jednakże w przypadku EMAG-u mogę stwierdzić z całą odpowiedzialnością, że za sukcesami stoją pracownicy, stanowiący jego „fundament". Głównie jest to znakomita kadra profesorów (zwyczajnych i nadzwyczajnych), adiunktów i asystentów, stanowiących o potencjale naukowo-badawczym oraz kadra wysoko wykwalifikowanych specjalistów z branży informatycznej, telemetrycznej, elektronicznej, a także z obszarów systemów monitorowania, automatyki i sterowania oraz miernictwa przemysłowego. Uzupełnieniem są pracownicy, których emagpraca wydawać by się mogła z pozoru banalna i mało znacząca, jednak w sumie składa się ona na wynik ostateczny i rozwój instytutu. Istotne w tym jest to, że w warunkach dynamicznie zmieniającego się otoczenia i stale rosnących wymagań ze strony rynku, kadra dostosowuje się do nich poprzez rozwijanie i zdobywanie nowych kompetencji. Ważna jest też współpraca z innymi jednostkami naukowymi, firmami, bowiem nawet wiedza i ciężka praca w osamotnieniu i nie wystarczą do osiągnięcia sukcesu. Przez lata działalności EMAG, tworząc innowacje współpracował, i nadal współpracuje, z wieloma uczelniami wyższymi, instytutami oraz innymi instytucjami o profilu naukowo-badawczym w Polsce i za granicą, co także w pewnym zakresie wpłynęło na rozpoznawalność marki EMAG na świecie i umocnienie obecnej pozycji w sektorze badań i rozwoju.

– EMAG od wielu lat jest laureatem licznych konkursów krajowych i międzynarodowych, posiada certyfikaty wiarygodności, jako partner w biznesie, przykładem jest przyznawany od 8 lat tytuł Solidnej Firmy. W ostatnim okresie EMAG uzyskał między innymi tytuł Lidera Innowacji Rynku 2017. Jakie innowacje przyczyniły się do uzyskania tytułu? Czy uzyskane nagrody wpływają na funkcjonowanie firmy?
Otrzymywane nagrody potwierdzają wiarygodność Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG, jako rzetelnego partnera w biznesie, potwierdzają jakość i wysoką innowacyjność oferowanych produktów. Jesteśmy dumni ze wszystkich przyznanych tytułów, ponieważ są dla nas dowodem, że marka EMAG, nieprzerwanie od wielu już lat, cieszy się zaufaniem odbiorców, czy partnerów handlowych. Z drugiej strony, stanowią one motywację do dalszej wytężonej pracy nad rozwojem Instytutu. Są dla nas znaczącym zjawiskiem marketingowym i pozwalają na zdobycie nowych stref działania. Ot na przykład poprzez otwarcie w 2017 r. filii laboratorium kompatybilności elektromagnetycznej w Białostockim Parku Naukowo-Technologicznym, zdobycie w 2016 r. akredytacji Ministra Rozwoju jako Ośrodka Innowacji, czy też zdobycie akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji jako Jednostki Certyfikującej Wyroby. Wracając jednak do nagród podkreślę, że wspomniany tytuł „Solidnej Firmy" – w największym dobrowolnym polskim programie konsumenckim, promującym społeczną odpowiedzialność i etykę w biznesie – EMAG zdobywa corocznie od 2008 roku. Z kolei laur programu „Rynkowy Lider Innowacji 2017" świadczy o nieemag 2bezpodstawnej w nazwie instytutu „innowacyjności". Podobnie, jak nagroda specjalna Marszałka Województwa Śląskiego w ramach marki INNOSILESIA w 2014 roku, przyznana za wysoki poziom innowacyjności jednego z najważniejszych osiągnięć teoretycznych i praktycznych – systemu X-MAN. Systemu, który w sposób kompleksowy monitoruje i analizuje parametry bezpieczeństwa w rejonie ściany wydobywczej, związane z aktywnością górotworu i zagrożeniem wybuchu metanu oraz dokonuje oceny bezpieczeństwa prac w jej rejonie. Innowacyjny produkt został opracowany we współpracy z firmą EMAG-SERWIS Sp. z o.o. Nowatorstwo rozwiązania polega w znacznym stopniu na połączeniu w jeden system modułów
gazometrycznych, dotychczas stosowanych w systemach niezależnych (bezpieczeństwa), z dotychczas opracowanymi modułami do pomiaru ciśnień, jednak wyposażonych w funkcje dodatkowe, takie jak wizualizacja parametrów, stanów krytycznych (alarmowych). Taki system nigdy do tej pory nie został skonstruowany. Rozwiązanie jest zdobywcą licznych nagród w kraju i za granicą, między innymi zdobyło Złoty Moskiewskiego Salonu ARCHIMEDES 2015.

– Kolejnym osiągnięciem, które warto tu wymienić jest PANTERA – Cyfrowy Rejestrator Drgań – przeznaczony do pomiarów wpływu robót strzałowych z użyciem materiałów wybuchowych w kopalniach odkrywkowych na obiekty budowlane.
– Owszem, rejestrator został opracowany przy współpracy z firmą EMAG-SERWIS Sp. z o.o. Urządzenie było prezentowane podczas licznych wystaw i targów krajowych i międzynarodowych, zdobywając między innymi Srebrny Medal INTARG 2015.
Nie sposób też nie wymienić tu unikatowego w skali światowej Systemu monitorowania zagrożenia siarkowodorowego – SMZS, przeznaczonego dla kopalń rud miedzi. Oprócz pomiarów radiowymi czujnikami siarkowodoru system dokonuje analizy miejsc występowania gazu i określa strefę zagrożenia dla pracowników. Rozwiązanie opracowano z firmą Sevitel Sp. z o.o., przy współpracy z KGHM Polska Miedź S.A. W 2016 roku rozwiązanie uzyskało wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Poprawa Warunków Pracy.
Wartym wymienienia, jest też przyrząd do przeprowadzania pomiarów oraz diagnozowania kabli i przewodów elektroenergetycznych w podziemnych wyrobiskach górniczych – PDKPE. To unikatowe w skali światowej rozwiązanie przeznaczone do zastosowania w pomieszczeniach zagrożonych wybuchem metanu i/lub pyłu węglowego. Opracowane przez konsorcjum naukowo-przemysłowe, w skład którego weszły Instytut EMAG – lider, Instytut Tele- i Radiotechniczny, Politechnika Śląska w Gliwicach, Główny Instytut Górnictwa oraz PPHU Martech-Plus Spółka Jawna.

– EMAG w ostatnich latach konsekwentnie poszerza profil swojej działalności...
– Zgadza się. W ostatnich latach kryzys w branży górniczej oraz dynamicznie zmieniające się warunki otoczenia gospodarczego przyczyniły się do rozszerzania profilu działalności Instytutu EMAG. Już od 2007 r., po konsolidacji z Instytutem Systemów Sterowania z Chorzowa, EMAG włączył do swojego profilu działania w zakresie informatyki stosowanej. Z kolei od początku 2016 roku, po zmianie organu nadzorującego z ministra gospodarki na ministra cyfryzacji, EMAG stopniowo ogranicza działalność w dotychczasowym zakresie. Następuje zaś zintensyfikowany rozwój badań naukowych i prac rozwojowych w zmodyfikowanych obszarach działania, jak informatyka (stosowana i techniczna), technologia informacyjna w monitorowaniu, teleinformatyka. Zaowocowało to powstaniem kolejnych innowacyjnych rozwiązań, wśród których warto wymienić System zarządzania ciągłością działania i bezpieczeństwem informacji OSCAD, który jest przeznaczony dla firm i instytucji, dla których ciągłość działania lub gotowość do działania jest podstawą funkcjonowania oraz posiadających i przetwarzających informacje wymagające ochrony. Świetnym przykładem innowacji w nowych obszarach jest także opracowane Środowisko rozwojowe CCMODE do konstruowania, wytwarzania oraz utrzymywania produktów i syemag 3stemów informatycznych zgodnie z wymaganiami standardu ISO/IEC 15408 Common Criteria. Rozwiązanie ukierunkowane jest bezpośrednio na potrzeby polskich przedsiębiorców, konstruktorów i jednostek badawczo-rozwojowych, tworzących informatyczne rozwiązania sprzętowe, sprzętowo-programowe i programowe mające cechować się uzasadnionym zaufaniem do zastosowanych w nich zabezpieczeń. I Wreszcie wspomnieć należy innowacyjny w skali światowej multimedialny przewodnik – w postaci aplikacji na urządzenia przenośne (smartfon i tablet) – ułatwiający dostęp do dzieł sztuki eksponowanych osobom z dysfunkcjami słuchu i wzroku oraz polepszający doświadczenie odbioru sztuki dla osób pełnosprawnych z Polski i zza granicy. Powstał on w ramach kończącego się projektu pod nazwą OPENArt. Rozwiązanie to już zostało wdrożone w trzech instytucjach publicznych: Muzeum Narodowym, w Krakowie, Muzeum Narodowym w Warszawie oraz Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie (MOCAK). W ubiegłym roku był on nominowany – jako jeden z dwóch produktów z Polski – do nagrody UNESCO i Króla Hamada Bin Isa Al-Khalifa w zakresie Zastosowania Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych.
– Dziękuję za rozmowę.

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.