SM Żory - W dialogu z mieszkańcami
jtemplate.ru - free extensions for joomla
data: 2017.05.29
strefa gospodarki wydanie najnowsze
data: data: 2017.03.27
strefa gospodarki
data: 2017.03.27
strefa gospodarki
ARCHIWUM

SM Żory - W dialogu z mieszkańcami

smzory 1

Tak najkrócej można określić fundament realizowanej przez Spółdzielnię Mieszkaniową w Żorach strategii jej funkcjonowania. Dzięki organizowanym otwartym spotkaniom z mieszkańcami osiedli, budowana jest atmosfera współodpowiedzialności, która pomaga w realizowaniu działań statutowych zmierzających do zaspokajania potrzeb wszystkich członków Spółdzielni oraz osiągania również coraz lepszych wyników z działalności gospodarczej.

 

Termomodernizacja i rewitalizacja
SM w Żorach zarządza 89 budynkami mieszkalnymi oraz 18 pawilonami usługowymi, które obejmują 7139 lokali mieszkalnych oraz 221 użytkowych. Zarządzanie administracyjne odbywa się poprzez 5 administracji osiedlowych. Realizowany od kilku lat proces kompleksowej termomodernizacji przekroczył w 2016r. półmetek. Docieplono już 53 budynki mieszkalne o łącznej wartości ponad 50 mln zł.
smzory
– Wykonane prace stanowią kontynuację działań zmierzających do ograniczenia zużycia energii cieplnej w naszych zasobach – informuje Zbigniew Matyjas Prezes Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żorach. – W 2015 roku rozpoczęliśmy starania o pozyskanie Świadectw Efektywności Energetycznej, tzw. „Białych Certyfikatów", które są przyznawane za udokumentowane prace zmniejszające zużycie energii w nieruchomości. Ogółem udało nam się uzyskać świadectwa o łącznej wartości ponad 2.179 TOE, które po sprzedaniu przyniosły zysk w kwocie 1,7 mln zł brutto. Obecnie SM w Żorach wprowadza kolejny duży program remontowy, pod nazwą „Rewitalizacja Osiedli". Jego celem jest zagospodarowanie osiedlowych terenów pomiędzy budynkami mieszkalnymi, w postaci wydzielenia stref odpoczynku i rekreacji, budowy ogrodzonych placów zabaw, ścieżek rowerowych i spacerowych, a także zaspokojenia potrzeb mieszkańców w zakresie miejsc parkingowych.

Dla mieszkańców i z mieszkańcami
Spółdzielnia prowadzi również działalność oświatowo-kulturalną w klubie osiedlowym „Iskierka" oraz świetlicy „Smok". W ramach tej działalności przez cały rok odbywają się spotkania edukacyjne, kulturowe i integracyjne, z których korzystają głównie dzieci i seniorzy. Ponadto w okresie ferii zimowych i wakacji organizowane są półkolonie dla dzieci. Elementem wyróżniającym działania SM w Żorach jest otwarty dialog prowadzony przez Zarząd z mieszkańcami osiedli realizowany poprzez otwarte spotkania, na których konsultowane są kierunki zarządzania zasobami mieszkaniowymi oraz działania zmierzające do sukcesywnej poprawy ich standardu.


Bogdan Leszczorz

Polecamy:

KonsumenckiLiderreklama2015c

Ta strona używa plików Cookies. Dowiedz się więcej o celu ich używania i możliwości zmiany ustawień Cookies w przeglądarce. Czytaj więcej.